Bit sender / receiver

PP2CAN Bit sender

 

Dialog nástroje Bit sender je určen ke generování zpráv, ve kterých je nutno ovládat stavy jednotlivých bitu v bajtech datové části zprávy. To je vhodné zejména při řízení stavu digitálních výstupů nebo v případě zasílání řídících slov. Bity v datovém bytu vybraném tlačítkem pod příslušným bajtem je možno nastavovat tlačítky bitů b7-b0. Tyto tlačítka bitů jsou podbarvena barvou dle aktuálně vybraného bajtu. Zpráva je odesílána tlačítkem Send nebo pokud je zatrženo Enable při změně stavu některého bitu stiskem tlačítek b7-b0.

Tak jako u Data senderu je možné využít funkce přesného periodického generování pomocí funkce HW sync.

PP2CAN Bit receiver

Dialog Bit receiver je určen pro příjem dat, ve kterých je třeba sledovat stav jednotlivých bitů v datové části zprávy. Stav bitů v datovém bytu, jehož poloha je vybrána v editačním poli Position, je indikována vizuálními indikačními prvky. Zelený indikátor je nastaven v případě, že daný bit je ve stavu 1, červený indikátor je nastaven v případě hodnoty stavu bitu 0. Bit b0 je zobrazen vpravo. Využití tohoto dialogu je především při analýze chování digitálních vstupů CANovských periferií a stavových slov těchto zařízení. Stejně jako u Data receiveru je možno data graficky zobrazit ve formě grafu.

 PP2CAN Bit receiver graph

 

Graf bit senderu má stejné funkce jako graf Data receiveru. Je zde však indikován stav 8 bitů vybraného bytu. Dolní scrollbar je určen k pohybu v historii grafu, stavy bitů jsou indikovány v místě kurzoru vizuálními indikačními prvky v pravé části grafu. Graf je možno vytisknout na tiskárně nebo uložit hodnoty do textového souboru.

Výstup z tiskárny je na následujícím obrázku:

Tisková sestava obsahuje název nástroje, název sestavy který uživatel zadá před tiskem, datum a čas tisku. Dále pak vlastní graf a výpis hodnot jednotlivých vzorků v binární formě.