Bit sender / receiver

 

 Dialog Bit sender je určen ke generování zpráv, ve kterých je nutno ovládat stavy jednotlivých bitu v bajtech datové části zprávy. To je vhodné zejména při řízení stavu digitálních výstupů nebo v případě zasílání řídících slov. Bity v datovém bytu vybraném hodnotou v editačním poli Position je možno nastavovat tlačítky b7-b0. Zpráva je odesílána tlačítkem Send nebo pokud je zatrženo Enable při změně stavu některého bitu stiskem tlačítek b7-b0.

 

Dialog Bit receiver je určen pro příjem dat, ve kterých je třeba sledovat stav jednotlivých bitů v datové části zprávy. Stav bitů v datovém bytu, jehož poloha je vybrána v editačním poli Position, je indikována vizuálními indikačními prvky. Zelený indikátor je nastaven v případě, že daný bit je ve stavu 1, červený indikátor je nastaven v případě hodnoty stavu bitu 0. Bit b0 je zobrazen vpravo. Využití tohoto dialogu je především při analýze chování digitálních vstupů CANovských periferií a stavových slov těchto zařízení. Stejně jako u Data receiveru je možno data graficky zobrazit ve formě grafu.

 

 

Graf bit senderu má stejné funkce jako graf Data receiveru. Je zde však indikován stav 8 bitů vybraného bytu. Dolní scrollbar je určen k pohybu v historii grafu, stavy bitů jsou indikovány v místě kurzoru vizuálními indikačními prvky v pravé části grafu. Graf je možno vytisknout na tiskárně nebo uložit hodnoty do textového souboru.

   

Ve verzi 2.10 byla přidána podpora tisku. Výstup z tiskárny je na následujícím obrázku:

Tisková sestava obsahuje název nástroje, název sestavy který uživatel zadá před tiskem, datum a čas tisku. Dále pak vlastní graf a výpis hodnot jednotlivých vzorků v binární formě.