Jak na to (part 1)

Pořídil jsem log dat a chci je rychle zobrazit v grafu. Pro dekódování dat mám připraven EYE soubor.

Jednou z možností je přehrávání logu v režimu V2CAN, nicméně u delšího logu toto trvá dlouho. Existuje však i jiná metoda.

a) Otevřete EYE soubor.

b) Nastate režim Log File (1)

c) Otevřete Graf (2)

d) Načtěte log soubor (3), data ze soubor se během načítání dekódují a vkládají do grafu.


Mám log dat. Chci však z něj generovat jen některá data.

Existují dvě možnosti:

- data vyfiltrovat pomocí nástroje Log filter

- použít přímo filtr v nástroji File sender

Druhá metoda je nejsnazší:

a) Načtěte v nástroji File sender log soubor

b) Stiskněte tlačítko Filter settings (1), otevře se okno se seznamem identifikátorů zpráv nalezených v logu.

c) Vyberte zprávy které chcete odesiílat (nebo opačně a poku použijte Invert selection).

d) Potvrďte nastavení zavřením okna pomocí Ok.

e) V nástroji FIle sender pokud je aktivována volba Filter (2), jsou odesílány jen označené zprávy.


Potřebuji na "živém systému" filtrovat data. To znamená do jedné části CAN systému chci odesílat jen některá data.

Toto je typická úloha pro zařízení typu gateway. Pokud vlastníte převodník USB2CAN Triple, je toto možné realizovat nástrojem Gateway.

a) Rozdělte CAN vedení na dvě části a obě části přivedte na porty převodníku USB2CAN Triple.

b) Aktivujte v nástroji Gateway volby Fill C1 a Fill C2 a povolte nátroj stiskem Enable. V tomto režimu se mezi oběma CAN porty přeposílá veškerá komunikace. Zároveň volba Fill způsobí, že tabulky se zaplňí detekovanými zprávami.

c) Jakmile jsou tabulky zaplněny, můžete pomocí Checkboxů povolit / zakázat přeposílání jednotlivých zpráv. Aby fungovalo přeposílání jen těchto vybraných zpráv, je třeba nastavit pro oba porty patřičný režim, tedy Forward data from a table.


Potřebuji při přijetí konkrétní zprávy (obsahu datových bajtů) odeslat na CAN zprávu.

Je možné použít dvě metody:

- použít CAN skript

- použít Reply maker

V případě použití CAN skriptuje je možno vytvořit složitější pravidla, nebo například testovat splnění více podmínek ve více zprávách.

Nástroj Reply maker dovoluje definovat jen jedno pravidlo, kdy odpověď je vygenerována pokud je tato jedna podmínka splněna. Podmínka se definuje definicí typu dat a jejich pozice ve zprávě a definováním pravidla (Rule).


Z různých přijatých dat potřebuji vypočítávat hodnotu.

Opět jsou k dispozici dvě možnosti

- použít CAN script

- použít Signál receiver a data vypočítávat pomocí matematického parseru. Tento parser používá pravidla zadané v exelovském formuláři


Mám soubor DBC a chci sledovat data

Použijte nástroj signal receiver, ten dovoluje načíst i soubory DBC (Vector). Je vhodný i pro import velmi velkých DBC souborů, neboť při importu otevírá nástroj pro výběr importovaných dat včetně funkce vyhledávání.

DBC file import


Mám soubor DBC a chci jej využít ke generování dat

Použijte nástroj Data generátor. Ten taktéž dovoluje import DBC souborů. V případě že se jedná o velký soubor DBC, nebo chcete data seřadit jinak, importujte DBC soubor nejprve do Signál receiveru, vyberte požadovaná data, upravte pořadí a uložte soubor ve formátu EYE. V Data generátoru pak nahrajte tento soubor.


Chci spustit generování dat v nástrojích synchronně.

Použijte okno Enable v roletce nástrojů Senders. Nástroj dovoluje definovat 3 skupiny nástrojů. Každá skupina dovoluje spustit generování data ve vybraných nástrojích jedním kliknutím.


Mám vlasní program například pro USB2CAN a potřebuji se při práci přepínat mezi tímto programem a programem PP2CAN

V roletce Settings je tlačítko Unplug. Jeho stiskem se program PP2CAN odpojí od převodníku. Opětovným kliknutím na tlačítko se připojí zpět. Není tak nutno program vypínat a zapínat a nastavovat nástroje znovu.

Tuto funkci lze také použít pro simulování odesílaných dat. Jelikož funkce Unplug způsobí přepnutí do režimu V2CAN, lze aktivovat tuto volbu, nachystat si generování dat, otestovat že data se generují správně. Následně vypnout UNPLUG a připojit se zpět k převodníku a data vygenerovat nastro.


Jak na to - část 2
Jak na to - část 3