Bus load

PP2CAN: Grafické znázornění zatížení CAN sběrnice a dalších parametrů

Graf Bus-load zobrazuje následující veličiny:

- počet přijatých zpráv za časový interval (RX - RCV)
 
- počet odeslaných zpráv za časový interval (TX-SND)
 
- počet zpráv příznaků RCV OVERFLOW - ztráta zprávy která nebyla vyčtena vlivem jejího přepsání v RX bufferu za časový interval. K tomuto může dojít při vysokém zatížení sběrnice
 
- RST celkový počet resetů CAN procesoru při přechodu do BUS off například vlivem špatné synchronizace nebo  špatného impedančního zakončení sběrnice.
 
- REC - aktuální hodnota Receivení Error Counteru, jeho vyčtení musí být povoleno v nabídce Options
 
- TEC - aktuální hodnota Transmit Error Counteru, jeho vyčtení musí být povoleno v nabídce Options
 
- RXB (RX BUFFER) - velikost softwarového bufferu zpráv k odeslání
 
- TXB (TX BUFFER) - velikost softwarového bufferu přijatých zpráv čekajících na zpracování

             

V grafu lze nastavit zoom v časové ose o velikosti 1,2 a 4x. Pro druhou osu se zoom pro jednotlivé veličiny mění v závislosti na maximální hodnotě, která byla dosažena v zobrazeném intervalu. Její hodnota je uvedena u symbolu Max. Zároveň je označena dvojitou čerchovanou čarou příslušné barvy. Interval ve kterém je měřen počet zpráv lze nastavit na hodnoty 50,100, 200, 500 ms a 1, 5 s. Měření je možno zastavit tlačítkem Pause.