Signal receiver

Pro sledování dat přenášených na CAN sběrnici je možné použít i tohoto nástroje. Ten je určen zejména pro případy, kdy sledujeme data, která vyjadřují například nějakou fyzikální veličinu a mají nějaký ofset, multiplikator a podobně. Navíc dovoluje sledovat souběžně více data na rozdíl od  nástrojů typu Bit/Data receiver, které jsou určeny pro sledování pouze jedné veličiny. Je podporováno uložení stavu hodnot do souboru i tisk těchto hodnot.

PP2CAN Signal receiver PP2CAN Signal receiver graph

Okno nástroje Signal receiver zobrazuje sledované hodnoty.

Sledovat můžeme proměnné typu UNSIGNED i SIGNED s libovolným počátkem i délkou. Není tak problém sledovat například data typu SIGNED s délkou 5 bitů, která začínají 6 bitem prvního datového bajtu a přesahují do druhého datového bajtu. Dále jsou podporovány typy BIT, FLOAT a STRING. Nastavení je samozřejmě možné pro opětovné použití uložit do souboru ve formátu EYE. Je možný import signálu z formátu DBC.

PP2CAN - editace EYE souboru pro Signal receiver

Nastavení sledovaných hodnot nástroje Signal receiver.