Nový FMS OEM CHIP V7

Jaké novinky přinese FMS OEM CHIP V7?

První novinkou je změna použitého procesoru, místo 18F46K80 je použit dsPIC33EP512GM604, pouzdro TQFP 44 je zachováno, má však jiný pinout. Výhodou je přítomnost 2 rozhraní CAN s podporou DMA, navýšení výkonu a množství dostupné paměti jak pro data, tak i pro program. Nevýhodou je nepřítomnost vnitřní EEPROM pro konfiguraci. FMS OEM CHIP V7 ovšem pro některé nové vlastnosti vyžaduje řádově větší paměť a tak vyžaduje připojení externí sériové paměti, kam se konfigurace uloží a stejně tak i data ukládaná v rámci nových vlastností chipu.

První významnou novinkou chipu je možnost vzdáleného update firmware. Firmware je možné „“za chodu“ postupně odeslat do FMS OEM CHIPu, ten data nového firmware ukládá do FLASH paměti. Jakmile je nahrán image nového firmware, je spuštěn při následujícím startu proces aktualizace firmware.

Další novinkou je přítomnost druhého CANu přímo v procesoru. Toto nahrazuje předchozí řešení s využitím CAN switche. Jsou tak dostupné obě CAN rozhraní současně a případné statistiky jsou počítány s větší přesností.

Třetí významnou novinkou je chystané začlenění podpory pro stahování digitálních tachografů a karet řidiče. S aktivací podpory se počítá v update firmware během podzimu 2016, v současnosti probíhá portování zdrojových kódů z jiného produktu do FMS OEM CHIPu. Podpora stažení tachografu bude licencována zvlášť. V případě aktivace podpory pro konkrétní kus FMS OEM CHIPu bude třeba aktivovat pro tento chip licenci pro stažení tachografu. Součástí licence je SW pro autorizaci podnikové karty na zákazníkovo PC/server.

FMS OEM CHIP přináší i další drobné vylepšení jako možnost kombinování CAR TYPE (parametr T) s OBD dotazy na data, rozšíření množství DM1 c DTC chyb které si chip pamatuje, vylepšení algoritmů pro zpracování J1708. Taktéž byly rozšířeny možnosti uživatelského generování CAN zpráv a čtení CAN zpráv a výkon Scan módu. Byla přidána možnost číst sběrnici IBIS a možnost připojit například některé typy plováků.

Sekundární CAN je možné nastavit do režimu FMS, kdy jsou generována data v FMS formátu (zjednodušená obdoba funkce zařízení CAR2FMS).

Návrh zapojení a struktura firmware podporuje volitelnou možnost doplnit třetí CAN prostřednictvím externího řadiče CAN sběrnice.