Nástroj SYNC

     

Tento nástroj dovoluje periodicky generovat definovanou CANovskou zprávu na CAN sběrnici. Nastavení periody generování se provádí prostřednictvím scrollbaru. Zpráva je generována při zatržení ovládacího prvku Enable. Rozsah periody lze natavit v intervalu 10 ms až 10 s. Při časech pod 30 ms však není zaručeno dodržení periody, vše záleží na okamžité zátěži CPU, výkonu PC a verzi Windows. Je doporučeno použití Windows 2000 nebo Windows XP.  Volby 1,3,5………40x odesílají nastavenou zprávu po uplynutí periody vícenásobně. Mají význam zejména pro testování komunikační zátěže, kdy potřebujeme maximalizovat zatížení sběrnice a dále pro ladění výkonu této aplikace.