Find

    Od verze 2.012 obsahuje diagnostický SW PP2CAN přepracované jádro logu. Zejména pro log přijatých zpráv (Receive log) platí, že může obsahovat desítky i stovky tisíc zpráv. Pro usnadnění orientace v datech tohoto logu byla je ve verzi 2.013 implementována funkce Find. Ta je určena k vyhledávání zpráv dle zadaných dat. Check box pod každou z položek udává, zda je tato položka použita ve vyhledávacím kritériu. Vyhledávat tedy lze na základě libovolné platné kombinace položek tvořících CAN zprávu. Vyhledávání je možno provádět v logu přijatých nebo odeslaných zpráv. Okno logu je nastaveno na nalezenou položku, která je zvýrazněna.

    Pokud je vyhledávání nastaveno podle uvedeného obrázku, jsou postupně vyhledávány zprávy s rozšířeným identifikátorem 10-10, nebo standardním identifikátorem 10, přičemž nezáleží na tom zda se jedná o zprávu RTR  nebo datovou zprávu a případných datech.