USB2CAN a OS Android

K příležitosti naší účasti na veletrhu AMPER 2016 jsme se rozhodli potěšit všechny uživatele našich převodníků USB2CAN a uvolnil jsme na Google Play zdarma aplikaci pro základní práci s převodníkem USB2CAN na OS Android. S použitím OTG kabelu je tak možné připojit a používat převodník s využitím tabletu nebo mobilnímu telefonu.

K čemu aplikace slouží? Stává se, že uživatelé našich zařízení je montují v terénu, kam si běžně neberou notebook. Nastane li nějaký problém, je třeba pro jeho identifikaci vytvořit log komunikace na CANu. To nebylo dosud bez notebooku a převodníku USB2CAN možné. Protože velká část mobilů využívá OS Android, vytvořili jsme pro tento systém tuto aplikaci dostupnou zdarma. Nyní je tak možné vytvořit log CAN bus sběrnice s využitím mobilního telefonu/tabletu a převodníku USB2CAN. Aplikace nabízí i možnost kontrolovat dostupná data a jejich hodnoty, zobrazovat data v "surovém" stavu či odesílat data na CAN sběrnici.

 Get it on Google Play

- Pro připojení je vyžadováno použití OTG kabelu - redukce mezi micro a USB konektorem.

USB2CAN a aplikace pro Android

- Aplikace zobrazuje přijaté i odeslané zprávy.

USB2CAN a aplikace pro Android - okno LOG

- V menu lze volit formát zobrazení dat a identifikátorů: dekadicky/hexadecimálně, formát zobrazení rozšířených identifikátorů 11+18/29 bitů.

USB2CAN_Android9_menu3.png

- Zprávy v logu přijatých i odeslaných zpráv lze kopírovat podržením prstu na řádku s vybranou zprávou do clipboardu.

USB2CAN_Android6_copy.png

- Následně je možné data v clipboardu použít k vyplnění zprávy pro odeslání na CAN.

USB2CAN_Android7_send.png

- Pro zobrazení je k dispozici i nástroj Grid log, který zobrazuje pouze poslední přijatá data od každého přijatého identifikátoru, změny od poslední přijaté zprávy se stejným ID se zvýrazní červeně.

- Data je možné vizualizovat grafu. Graf umožňuje pro veličiny vybrat jednu ze dvou nezávyslých os Y.

- Nastavení grafu se provádí načtením souboru EYE, který je možné vytvářet a editovat na PC v SW PP2CAN. Tento SW podporuje i funkci importu a konverze souborů DBC (Vector) do formátu EYE.

USB2CAN a aplikace pro Android - graf

- Další formou vizualizace je nástroj Signal receiver konfigurovatelný taktéž pomocí souborů EYE.

USB2CAN a aplikace pro Android - Signal receiver

- Pro rychlejsí práci je k dispozici funkce načtení naposledy použitého EYE souboru. Ten si aplikace pamatuje zvlášť pro Graf i pro Signál receiver.

USB2CAN_Android9_menu1.png

- Software umožňuje ukládat logy komunikace do PP2CAN kompatibilního formátu. Je možné ukládat obsah logu přijatých nebo odeslaných zpráv. Protože logy obsahují jen omezené množství zpráv (po překroční limitu se nejstarší mažou), je pro záznam delší komunikace k dispozici funkce logování do souboru.

USB2CAN_Android9_menu2.png

- Je podporován režim Listen only a všechny obvykle využívané rychlosti CANu.

USB2CAN_Android10_speed.png

- Na telefonech je používán režim Landscape (horizontální orientace), tablety podporují obě orientace.
- Podporována je verze Android 4.1+.

Připojení k převodníku:

  1. Připojte převodník OTG kabelem.
  2. Otevřete aplikaci.
  3. Vyberte rychlost CAN sběrnice a případně aktivujte režim Listen only.
  4. V menu na pravé straně (tři tečky) vyberte "Připojit"
  5. Zobrazí se okno se seznamem zařízení ve kterém by se měl zobrazit převodník USB2CAN se jeho seriovým číslem. Není li zobrazen, stiskněte "Obnovit".