Fault injector - nový samostatný dialog pro ovládání