USB2CAN Triple a přesný čas odeslání zprávy na CAN bus