Interface CAR2FMS v2 -firmware FMS koncentrátor dat a statistik

Tento firmware zprostředkovává alternativní funkci zařízení CAR2FMS V2. Výstupní data na výstupním CANu nejsou v FMS formátu, ale v proprietárním formátu firmy CANLAB. Data, definovaná v FMS protokolu jsou koncentrována do menšího množství CAN zpráv. To dovoluje u zařízení s omezeným množstvím message bufferů pro CAN zprávy přenést větší množství dat.

Druhou funkcí je výpočet statistik a histogramů pro kontrolu ekonomie jízdy. Během jízdy převodník CAR2FMS počítá z dostupných dat histogramy například otáček, rychlosti a další, zároveň vypočítává statistiky jako doba jízdy v ekonomických otáčkách, spotřebované palivo při stání a podobně. Tato statistická data jsou odeslány na výstupní CAN stejným mechanismem přenosu dat, jako je použito pro přenos Driver ID u standardního firmware.

Příkladem při koncentraci dat je zpráva Dash Display, která u FMS formátu obsahuje pouze jediný bajt s informací o stavu nádrže. Funkce koncentrace dat tedy vytváří sadu CAN zpráv s vlastní definicí struktury jednotlivých CAN zpráv. Formát jednotlivých dat, tedy význam bitů, váhy bitů, offset a podobně je zachován, je tedy stejný jako v definici FMS standardu.

Seznam statistických dat:

 • čas nebo ujetá vzdálenost s aktivní brzdou
 • čas nebo ujetá vzdálenost s aktivním retardérem
 • čas nebo ujetá vzdálenost při jízdě v tahu
 • čas nebo ujetá vzdálenost s nulovou spotřebou paliva
 • čas nebo ujetá vzdálenost s překročením maximálních otáček v tahu
 • čas jízdy s aktivním tempomatem
 • čas nebo ujetá vzdálenost s konstantním plynovým pedálem
 • čas nebo ujetá vzdálenost nad limit rychlosti
 • spotřebované palivo při stání
 • ujetá vzdálenost při aktivním tempomatu
 • spotřebované palivo při aktivním tempomatu
 • čas nebo ujetá vzdálenost v pásmu ekonomických otáček
 • spotřebované palivo v pásmu ekonomických otáček
 • ujetá vzdálenost při otáčkách nad ekonomický rozsah
 • ujetá vzdálenost při otáčkách nad ekonomický rozsah při nenulové spotřebě
 • čas nad limit rychlosti 2
 • čítač aktivity brzdy – počet aktivací
 • čítač aktivity parkovací brzdy – počet aktivací
 • maximální dosažené otáčky
 • maximální dosažená rychlost
 • celkový čas kdy byl motor v běhu
 • celkově ujetá vzdálenost za jízdu
 • celkově spotřebované palivo za jízdu

U položek které počítají čas nebo ujetou vzdálenost je možné režim času nebo vzdálenosti nastavit při konfiguraci zařízení.

Seznam histogramů:

 • histogram otáček dle času
 • histogram otáček dle spotřebovaného paliva
 • histogram rychlosti dle času
 • histogram polohy plynového pedálu dle času
 • histogram zatížení motoru dle času

Funkce čtení dat z tachografu a přenos Driver ID, Extinfo dat, DM1 chyb je zachována. Tento alternativní firmware však nepodporuje čtení dat z J1708 a analogového vstupu.

Tento firmware je možné nahrát do všech CAR2FMS V2 prostřednictvím aplikace pro update firmware.

PDFCZ.PNG Alternativní firmware - koncentrátor vozidlových dat a výpočet statistik  
Definiční soubor pro zobrazení dat pro nástroj Signal receiver z koncentrátoru vozidlových dat