File sender

Tento nastroj dovoluje načíst uložené logy komunikace na CAN sběrnici a odeslat je zpět. Tyto logy je možno ukládat uložením okna přijatých nebo odeslaných zpráv, nebo pomocí funkce File logging. Lze tak logy reálné komunikace z CAN busu používat jako testovací data. Případně pracovat s dalšími nástroji programu PP2CAN offline. Kromě výchozího formátu logu s příponou LOG lze použít i další formáty, například Vector ASC.

PP2CAN File sender

Pokud je log přetažen z Průzkumníku na okno programu PP2CAN, automaticky dojde k načtení tohoto nástroje a importu logu.

PP2CAN File sender - import PP2CAN File sender - DBC import
Import souboru ve formátu LOG - výběr formátu dat. Import ASC.

 

File sender má dva režimy, Fixed period a Real time. V prvním případě jsou zprávy generovány postupně, dle indexu s vybranou periodou. Pokud má více CAN zpráv stejný index, jsou odeslány ve stejné periodě. Pokud je některý index vynechán, není v příslušné periodě odeslána žádná zpráva.

V druhém případě, po zapnutí volby Real time, jsou zprávy generovány dle času, který je v logu uložen. Protože však systém Windows není real-time operační systém, není možno zaručit zcela přesné časy odeslání na CAN sběrnici a zejména shodné prodlevy mezi zprávami, jako při originální komunikaci, při které byl soubor logu pořízen. V širším měřítku ovšem průběh generování zpráv odpovídá originálnímu průběhu komunikace.

Je-li zapnuta volba Repeat, je po odeslání celého souboru proveden skok na začátek a zprávy jsou odesílány opět znovu. Tlačítka Begin a End dovolují vybrat začátek a konec přehrávání. Ten se po stisku tlačítka nastaví na pozici kde je nastaven posuvník indikující přehrávání.

Pří přehrávání logu komunikace lze také využít funkce filtru, kterým lze vybrat pro přehrávání pouze zprávy s některými identifikátory. Je li použit slovník CAN sběrnice (na příkladu na obrázku je použit automatický slovník pro SE J1939) jsou zprávy i automaticky pojmenovány.

PP2CAN File sender - filter

Nastavení filtru je možno uložit do souboru. Jsou možné dvě varianty uložení nastavení. Buď je možno uložit povolené identifikátory (soubory *.fse), nebo zakázané identifikátory (soubory *.fsd).