CAN calculator

PP2CAN: CAN bus calculator (Id conversion, SJA1000 timing)

CAN calculator je prostředek určený pro přepočet (konverzi) CAN zejména identifikátorů. V současné verzi dovoluje provádět konverzi mezi identifikátory ve tvarech:

  • 29 bitový identifikátor

  • identifikátor ve tvaru standardní (11 bitová) + rozšířená=extended (18 bitová) část

  • uloženi v 8 bitových registrech obvodu MCP 2510 (2515)

  • uloženi v 8 bitových registrech obvodu SJA 1000

Dále obsahuje nástroj pro výpočet optimálního nastavení Timing registrů (baud rate & bod vzorkování) BTR0 a BTR1 pro CAN řadiče SJA 1000 a 82C200. Po zadání frekvence oscilátoru, požadované komunikační rychlosti, bodu vzorkování vypočte  optimální nastavení registrů BTR0 a BTR1. Dále pak je vypočtena maximální délka sběrnice.