Graph

Od verze 1.764 je zařazen do diagnostického SW PP2CAN nový nástroj Graph pro přehledné sledování dat přenášených na sběrnici CAN. Tento nástroj dovoluje on-line sledovat až 10 veličin různých datových typů. Pro každou zobrazovanou veličinu se definuje zpráva a datový typ ve kterém se vyskytuje. V současné době jsou podporovány datové typy:

            - bool

            - signed / unsigned int 8

            - signed / unsigned int 16

            - signed / unsigned int 32

            - signed / unsigned int 64

            - double 32

Pro některé datové typy s velkým rozsahem je možno natavit omezující interval zobrazení. To znamená  pokud je veličina typu DOUBLE32 a reálná  hodnota veličiny je v rozsahu 0,0-1000,0 ,  nastavíme omezující interval na tuto hodnotu.

Od každé veličiny je uchováváno 1024 vzorků. Vzorek obsahuje buď poslední zaznamenanou hodnotu v daném časovém intervalu, nebo průměrnou hodnotu v časovém intervalu.  Časový interval je možno nastavit na hodnoty mezi 50ms až 1min.  Konfigurace nastavení dat pro sledování je možné ukládat do souborů.

 

Obrázek 1: Základní režim zobrazení grafů

Nastavení je možno uložit do souboru. Ve verzi 2.001 je doplněn export hodnot grafu do textového souboru (možno importovat do programu MS Office Excel).

Od verze 2.002 je nástroj Graph doplněn o funkci Trigger (obrázek 3). Ta funguje stejně jako obdobná funkce na digitálních osciloskopech. Dovoluje zastavit vzorkování jako reakci na nástupnou nebo sestupnou hranu vybraného grafu. Je možno zvolit typ hrany, pokles/vzestup hodnoty mezi vzorky nebo pod/nad úroveň a počet vzorků zobrazených před výskytem události. 

Obrázek 2: Zadání datového  typu, umístění a rozsahu.

Obrázek 3: Trigger