Graph

Nástroj Graph je určen pro vizuální sledování dat přenášených na sběrnici CAN. Je vhodný v případech kdy nemáme k dispozici soubor EYE nebo DBC nebo jej teprve vytváříme. Pokud máme soubor k dispozici, je možné použít pro sledování spíše nástroj Data view nebo Signal receiver a jejich funkci grafu. Tento nástroj Graph dovoluje on-line sledovat až 10 veličin různých datových typů. Pro každou zobrazovanou veličinu se definuje zpráva a datový typ ve kterém se vyskytuje. Podporovány datové typy:

            - bool

            - signed / unsigned int 8

            - signed / unsigned int 16

            - signed / unsigned int 32

            - signed / unsigned int 64

            - double 32

PP2CAN Graph

K dispozici je také režim 2D pro sledování závislosti dvou veličin. Více k ovládání grafu zde.

PP2CAN Graph - 2D mód

Nastavení je možno uložit do souboru. Hodnoty z grafu je možné exportovat do textového souboru (možno importovat do programu MS Office Excel).

K dispozici je i funkce Trigger. Ta funguje stejně jako obdobná funkce na digitálních osciloskopech. Dovoluje zastavit vzorkování jako reakci na nástupnou nebo sestupnou hranu vybraného grafu. Je možno zvolit typ hrany, pokles/vzestup hodnoty mezi vzorky nebo pod/nad úroveň a počet vzorků zobrazených před výskytem události. 

PP2CAN Graph Trigger