FMS iSNIFFER

Jedná se variantu CAN SNIFFERu - bezkontaktní čtečky CAN sběrnice, kdy výstup dat je realizován pomocí sériové linky (UART). Data z vozidel tak jsou bezkontaktně přečtena z CAN sběrnice, zpracována-dekódována v MCU v CAN snifferu a jejich čtení je možné pomocí sériového portu. Formát dat a příkazů je stejný jako u FMS OEM CHIPu. FMS iSNIFFER navíc dovoluje připojit například výstup digitálního tachografu D8 prostřednictvím vstupu s oddělovacím optočlenem. Na zakázku je možné do firmware zařadit i čtení jiných sériových dat, například IBIS, RFID čtečku, plovák s RS232 atd.

Toto řešení tak slučuje CAN sniffer pro bezpečné čtení CAN bus sběrnice se zařízením CAR2COM. Spojení těchto 2 zařízení do jednoho dovoluje nabídnout bezpečné bezkontaktní čtení dat s jejich dekódování za velice výhodnou cenu. FMS iSNIFFER nepodporuje tolik nastavení a čtění všech dat jako například současný FMS OEM CHIP V7 (napríklad nejsou podporovány statistiky, není možné stahovat tachografy, čtení chybových kódů), nicméně pro velkou část případů jeho použití plně dostačuje. Kompatibilita příkazů s FMS OEM CHIPem V7 pak dovoluje snadno přecházet mezi tímto a plným řešením.

Contactless CAN bus reader and decoder

 

Red Power supply
Blue GND
Black RX - data in
Green TX - data out
Brown GND - tachograph
White D8 - tachograph

Vlastnosti:

  • napájení 8-32 V
  • CAN bus - bezkontaktně
  • pomocný UART přes optočlen (například pro tachograf, plovák)
  • nastavení a čtení dat do telematického systému přes sériovou linku (klasická / 5V / 3V3 dle objednávky zákazníka)
  • možnost update FW
  • indikační LED
  • zapouzdření shodné s klasickým CAN SNIFFERem

Cena:

  • do 10ks včetně 1300Kč bez DPH
  • do 50ks včetně 1150Kč bez DPH
  • nad 50ks 1000Kč bez DPH