Log filter

Log filter

SW PP2CAN od verze 3.000 obsahuje nový nástroj určený pro filtraci logů. Ten je určen k filtraci logů a dovoluje vyfiltrované logy exportovat, případně odesílat vybraná data. Je možný import souborů log (PP2CAN) a ASC (Vector).

Do nástroje se nejprve importuje log dat pomocí tlačítka Load log. Následně je možné přidávat pravidla pro filtraci logu. Po zadání filtrů je data možné vyfiltrovat pomocí těchto zadaných pravidel.

 

Pravidla se kombinují funkcí OR, to znamená, že CAN zpráva je obsažena ve výsledku v případě, že vyhovuje alespoň jedné z podmínek. Tlačítkem AND je možné aktivovat variantu, kdy CAN zpráva je obsažena ve výsledku, pokud splňuje všechny zadané pravidla.

Následující obrázek zobrazuje případ, kdy byly zadány dvě pravidla a aplikovány na log z prvního obrázku. Pravidla jsou:

  • zpráva má 11 bitový identifikátor
  • jakýkoliv bajt zprávy obsahuje hodnou 60 (3C hexadecimálně)
  • je zadána kombinace pravidel AND

Pro rychlé vyhledání dat v logu jsou určena tlačítka Find a Next. Je možné vyhledávat 8 a 16 bitové hodnoty. V případě 16 bitových hodnot pak ve variantě little nebo big Indian.

V editačních polích hodnot je možné tak jako v jiných nástrojích SW PP2CAN zadávat dat i například hexadecimálně zadáním znaku ‚x‘ před hodnotu.

Po aplikování nastavené sady filtrů je možné na tento výsledek aplikovat jinou sadu. Pravidla filtru jsou aplikována vždy na předchozí výsledek. K původně nahranému základnímu zdroji dat je možné se vrátit stiskem Reset source. Výsledek filtrace je možné nastavit jako základní zdroj dat stiskem Result to source.

Uložit je možné do logu vyfiltrovaná data (Save log), případně jen označená data (Save selection). Výběr dat je možné také odesílat na CAN (Send selection).