ASCII sender / receiver

Tento nástroj dovoluje zasílat CANovské zprávy, v jejichž datové části může být uložen ASCII řetězec. Toto je vhodné zejména pro zařízení, která jsou řízena takzvanými ASCII kódy. Textový řetězec zadaný v okně Value je zapisován od datového bajtu, který je zadán v okně First. Nevyužité datové bajty za posledním znakem textu jsou vyplněny hodnotou z pole Code.

    Dialog ASCII receiveru je určen ke sledování textových řetězců uložených v datové části CANovské zprávy. Do pole First se zadává poloha první bajtu (znaku) textu.

    Pro přehledné zobrazení historie a posloupnosti zaslaných a přijatých zpráv v čase je možno otevřít ASCII log. Ten se otevírá v nástroji ASCII receiver kliknutím na tlačítko Log. Ve sloupci Dir je zobrazeno, zda zpráva byla přijata (R-->) nebo odeslána (<--S). Pozastavení výpisu je možno provést tlačítkem Pause.