FMS OEM CHIP - command script

Vzhledem k tomu, jak se rozrůstá množství funkcí které FMS OEM CHIP V7 nabízí a konfigurace se stává složitější, je již zcela manuální nastavení, příkaz po příkazu, komplikované. Verze 2.00 programu FMS OEM CHIP V7 bootloader tak přináší možnost vlastních souborů pro konfiguraci. Tyto soubory jsou seznamem příkazů, které se do FMS OEM CHIPu odešlou. Pro příkazy lze definovat:

  • vlastní příkaz
  • možnost kontroly odpovědi
  • pauzu mezi příkazy
  • FW u kterého se má příkaz provádět/neprovádět

Soubor s příkazy má tuto strukturu:
Znak > a za ním odesílaný příkaz (bez mezer), například:
>$PCAN,2,SET,*00
Za tímto příkazem mohou následovat další parametry pro tento příkaz. Jakmile se narazí na další řádek, který začíná znakem >, jedná se o nový příkaz.
Parametry:

#Text – jakmile se začne zpracovávat příkaz a má tento příkaz definován tento parametr, text za znakem # se vypíše do konzole. Dá sa tak využít pro vypsání co script dělá.

<Odpověď – odpověď očekávaná na zaslaný příkaz. Například:
<$PCAN,2,SET,C8,LISO,*22
Pokud obdrží jinou odpověď, například $PCAN,2,SET,C9,LISO,*23, je indikována chyba:

%Timeout – timeout na zpracování zprávy, to znamená, jak dlouho se čeká na odpověď. Není li odpověď definována, pak se jedná o pauzu před odesláním dalšího příkazu

Vykonání příkazu podle verze FW
^+181 – příkaz se vykoná, je li firmware FMS OEM CHIPu 1.81 nebo vyšší
^-181 – příkaz se vykoná, je li firmware FMS OEM CHIPu 1.81 nebo menší
^=181 – příkaz se vykoná, je li firmware přesně verze FMS OEM CHIPu 1.81
Příkaz pro zjištění verze si program zařazuje automaticky na začátek skriptu.

Prázdné řádky, nebo řádky, které neobsahují řídící znaky <>#%^ se ignorují. Program u příkazů při načtení automaticky kontroluje checksumy a přepočítá je.

Příklad příkazů::
>$PCAN,2,SET,C8,LISO,*22
#Nastaveni sekundarniho CANu
>$PCAN,2,SET,*2F
<$PCAN,2,SET,C8,LISO,*22
%1000

#Kontrola nastaveni sekundarniho CANu

Nejprve se odešle příkaz s nastavením sekundárního CANu a vypíše text „Nastaveni sekundarniho CANu“.
Následně se odešle dotaz na nastavení a vypíše text „Kontrola nastaveni sekundarniho CANu“. Na odpověď „$PCAN,2,SET,C8,LISO,*22 se čeká maximálně 1000 milisekund.

Příklad příkaz::
>$PCAN,A,SET,10,C,B,R,8000,*45
^+187
%100

Příkaz se odešle jen pokud má FMS OEM CHIP firmware 1.87 nebo novější. Pokud se vykoná, následuje do dalšího příkazu pauza 100ms.