Set / Get number

 

Dialog Set number je určen k nastavení dat zadaného datového typu do manuálně odesílané zprávy nebo při nastavování hodnot v Reply makeru. Data jsou nastavena od vybraného datového bytu. Defaultně je použita varianta Little Endian, ta je také použita na platformě Intel. Data lze zapisovat i obráceně (Big Endian) zatržením této volby. Rozdíl mezi Little a Big Endianem vidíme na následujícím tabulce pro UINT32.  Byte0 je nejnižší bajt a Byte3 je nejvyšší bajt. 

Get number je určen k dekódování numerických hodnot z logů přijatých, odeslaných zpráv a databáze předdefinovaných zpráv. Po otevření tohoto okna a kliknutí na příslušný řádek v logu (seznamu) se dekódují data dle zvoleného typu a pozice.

 

  Little Endian Big Endian
Paměť Base Address+0   Byte0
Base Address+1   Byte1
Base Address+2   Byte2
Base Address+3   Byte3
Base Address+0   Byte3
Base Address+1   Byte2
Base Address+2   Byte1
Base Address+3   Byte0
CANovská zpráva DBx+0   Byte0
DBx+1   Byte1
DBx+2   Byte2
DBx+3   Byte3
DBx+0   Byte3
DBx+1   Byte2
DBx+2   Byte1
DBx+3   Byte0