Nové nástroje

V 2.50

 

Tato nová verze přináší některé základní novinky. První novinkou je integrace s verzí X2CAN API verze 2.50. Toto API je plně multiplatformní a je použitelné jak pod Windows tak pod systémem Linux.

Druhá novinka dovoluje vkládat identifikátor pomocí nástrojem Calc.

Další novinkou je změnu v hlavním okně programu. V předchozí verzi začínalo již toto okno bylo vzhledem k nedostatku místa poněkud přecpané. Aby i nadále mohlo poskytovat toto okno rychlý přístup k všem základním informacím a volbám bez nutnosti zvětšovat velikost okna (které je navrženo tak aby dovolovalo pracovat i při rozlišení 1024x768), byl pruh tlačítek v levé části nahrazen rozklikávací roletkovou verzí inspirovanou programem 3D Studio Max. Do této nové nástrojové roletky se pak přesunuly i volby pro nastavení komunikační rychlosti, reset CAN bus adaptéru, ovládání logů přijatých a odeslaných zpráv atd.

 

 

Nové nástroje ve verzi 2.110 diagnostického SW PP2CAN

 

Funkce pro ukládaní a opětovné načítání projektů je praktická věc a proto doznala dalšího vylepšení. Pokud se totiž vrátíme k projektu po delší době, už si nemusíme pamatovat, který nástroj k čemu sloužil. Totéž platí například pro případy, kdy projekt chce používat jiná osoba. Proto byla doplněna možnost jednotlivé nástroje pojmenovat. Pro otevřená okna nástrojů je možno při ukládání projektu specifikovat text, který se při načtení projektu zobrazí v titulkovém pruhu dialogového okna nástroje. Po zadání souboru, do kterého se má nastavení projekt uložit se zobrazí okno, ve kterém lze editovat názvy jednotlivých nástrojů.

 

 

Dvojklikem na řádek s názvem se název přepíše do editačního řádku. Tlačítko Set nastavuje název z editačního řádku aktuálně vybrané položce v seznamu.

 

Další novinkou, která usnadňuje práci je nová položka Predefined (Templates) v kontextovém menu, které se zobrazuje po kliknutí na plochu dialogového okna nástrojů pro generování/příjem dat z CAN sběrnice. Po vybrání této položky se zobrazí okno se seznamem zpráv z databáze předdefinovných zpráv. Nemusíme tak přenášet předdefinovanou CAN zprávu z databáze do nástroje přes clipboard, ale máme je ihned k dispozici prostřednictvím této kontextové nabídky.

 

 

Import logovacích souborů CAN komunikace ze zařízení CAN2IDE a CAN2MMC do nástroje File sender.

 

Export logu do souboru XLS (Microsoft Excel).

 

- podpora tisku pro nástroje Graph, Bit receiver graph, Data receiver graph a Bus load

- automatická detekce komunikační rychlosti sběrnice CAN u adaptéru USB2CAN

- podpora firmware adaptéru USB2CAN s funkcí timestamp (měření času příchodu zprávy z CANu s přesností 250 mikrosekund). Pro aktivaci přesného měření je nutno v Options zatrhnout volbu Precise Time-stamp a do adaptéru USB2CAN nahrát verzi firmware, která tuto volbu podporuje.

- CAN calculator obsahuje funkci výpočtu maximální délky sběrnice pro zadanou rychlost a bod vzorkování

- nový nástroj Signal receiver pro sledování dat

 

Jednou z novinek této verze je možnost ukládat a opětovně načítat takzvané projekty. Do projektu se ukládá seznam otevřených oken (nástrojů diagnostického SW),  polohy a nastavení položek těchto oken. Dále pak je do projektu uložena i databáze předdefinovaných zpráv a nastavení pole pro manuální odeslání zprávy. V současné době je podporováno uložení nejpoužívanějších nástrojů typu sender a receiver a některé další. Jedná se zejména o jednoduché nástroje, které neobsahují samostatnou volbu pro uložení nastavení. Používání projektů značně zefektivňuje a zrychluje práci a proto je doporučujeme používat. Podpora projektů se bude do budoucna dále rozrůstat i na další nástroje, jejichž nastavení zatím není do projektu ukládáno.

 

 

Pozn: Projekty nejsou k dispozici v demo verzi 2.025.

 

 

Remote CAN bus server

 

Diagnostický SW PP2CAN obsahuje nově klienta pro práci se vzdáleným adaptérem. Na vzdáleném počítači, který má připojen adaptér PP2CAN/USB2CAN běží CAN BUS SERVER. K tomuto serveru je pak možno se připojit pomocí klienta, který je integrován do SW PP2CAN. Klient dovoluje odesílat a přijímat CAN zprávy a provádět tak vzdálenou diagnostiku CAN bus systému. Pro odesílání zpráv na CAN a zobrazení komunikace (logů) lze využít alternativně i webový prohlížeč. Více informací lze najít zde.

 

 

 

Úprava grafu u nástroje Data receiver (2.017)

 

    V okně Graph nástroje Data receiver je možno nově zobrazit současně s přijatými daty i data odeslaná nástrojem Data sender. Současná verze dovoluje používat současně 5 Data senderů a stejný počet Data receiverů. Platí, že je možno spřáhnout zobrazení Data senderu a receiveru se stejným indexem. Zobrazení dat generovaných Data senderem se povoluje v tomto nástroji zatržením volby Graph.

 

 

Clipboard CAN zpráv (2.017)

    Podpora clipboardu CAN zpráv mezi logy, nástroji a databází předdefinovaných zpráv. Po kliknutí pravým tlačítkem  myši se zobrazí kontextové menu s volbou Copy a Paste.

 

 

Nový nástroj Table reader (2.016)

 

 

    Typickým příkladem použití tohoto nástroje je vyčtení a zobrazení obsahu paměti EEPROM z vyvíjeného zařízení, které komunikuje prostřednictvím sběrnice CAN. Nástroj dovoluje definovat nezávisle zprávu s požadavkem o data i vlastní odpověď. Dovoluje pracovat s 8-bitovou a 16 bitovou adresou i daty. Pro tento nástroj však existuje mnoho dalších druhů použití, vše záleží na důvtipu uživatele.

 

Nové nástroje ve verzi 2.015 diagnostického SW PP2CAN

 

Rozšířené dekódování chyb na sběrnici u adaptéru USB2CAN

 

   

   

        Dekódování stavu registru ECC (Error Code Capture register) obvodu SJA 1000. Tento registr blíže specifikuje typ chyb, ke kterým na CANu dochází. Bližší znalost druhu chyb dovoluje lépe "doladit" nastavení a elektrické vlastnosti diagnostikovaného CAN systému.

 

Vylepšený File sender

 

 

    Real-time přehrávání logů v nástroji File sender. Přehrávání skutečnou, dvojnásobnou a sníženou rychlostí.

 

Find

 

    Vyhledávání zpráv podle identifikátoru a obsahu datového pole. Zařazeno od verze 2.013.

 

Vylepšena práce s databází předdefinovaných zpráv

 

 

- je možno provádět změnu pořadí zpráv v databázi (tlačítka Up - Down)

- provádět nahrazení zprávy

- blokové nahrazení identifikátoru nebo datového bajtu

- vylepšena správa výběrů zpráv

 

Odpojení adaptéru (Unplug)

 

    Pomocí tlačítka Unplug je možno rychle odpojit adaptér USB2CAN/PP2CAN tak, aby mohl být používán jinou aplikací. Diagnostický SW PP2CAN tak může zůstat spuštěn. Po ukončení aplikace je možno opětovně připojit adaptér USB2CAN/PP2CAN k aplikaci diagnostického SW PP2CAN. Uživatel tak ušetří mnoho času s otevíráním a nastavováním nástrojů diagnostického SW PP2CAN.

 

Import EDS souborů CANopen zařízení

 

    Lze generovat nastavení zpráv do pole pro manuální odeslání zprávy na základě dat naimportovaných z EDS souboru do nástroje CANOpen.

 

 


 

Nové nástroje ve verzi 2.010 diagnostického SW PP2CAN

 

Menu

 

 

    Nově přidané nástroje jsou spolu se všemi původními dostupné přes nově začleněné menu.

 

Databáze předdefinovaných zpráv

 

 

    Databáze předdefinovaných zpráv je rozšířena o možnost vytváření výběrů zpráv. Je možno definovat až 10 skupin vybraných zpráv, jednotlivým výběrům je možno přiřadit název. Výběry jsou uloženy do stejného souboru jako databáze zpráv. Skupinu vybraných zpráv je pak možno hromadně odeslat na CAN sběrnici stiskem tlačítka Send selection. Skupiny výběrů například značně usnadňují práci při experimentech se zařízeními, kdy potřebujeme zařízení takzvaně "nakrmit" parametry. Dále je doplněna možnost mazání v seznamu předdefinovaných zpráv.

 

Data sender

 

 

    Do nástroje Data sender je včleněna podpora pro automatickou inkrementaci, dekrementaci a inkrementaci s následnou dekrementací hodnoty o zadaný krok a s nastavitelnou periodou inkrementace a dekrementace. Lze nastavit inkrementaci a dekrementace se pohybuje mezi zadanými hodnotami Min a Max. Dále je možné zvolit automatické opakování zvolené posloupnosti.

 

Experimentální podpora pro karty CAN bus interface od IXXAT

 

 

    Experimentálně je zahrnuta podpora CAN bus interface karty iPC-I 165/PCI od firmy IXXAT. Do budoucna bude zahrnuta podpora všech CAN Interface karet tohoto výrobce.

 

Device Net ID creator

 

    Nástroj Device Net ID creator zjednodušuje vytváření identifikátorů pro tento CAN high-level protokol.

 

SDS ID creator

 

 

    Nástroj SDS message creator zjednodušuje vytváření identifikátorů pro tento CAN high-level protokol.

 

SAE 1939 ID creator

 

 

    Nástroj SAE J1939 ID creator zjednodušuje vytváření identifikátorů pro tento CAN high-level protokol.

 

Škoda Fabia Monitor

 

 

    Do této verze je přidána diagnostika na okruhu CAN Motor. Doplněn je dialog pro zobrazení sledovaných hodnot.