HW sync

     

    Nástroj HW sync je určen pro přesné generování synchronizačních zpráv, nebo zpráv vyžadujících data s přesnou periodou. Je možno definovat až 16 různých zpráv, perioda je nastavitelná od 1ms do 65534ms (~65s). Nástroj je určen pouze pro adaptér USB2CAN a vyžaduje firmware verze 11 (build 21) a vyšší, dále pak SW PP2CAN verze 2.025 a vyšší.  O odesílání zpráv se stará přímo firmware mikroprocesoru v adaptéru USB2CAN, čímž je zajištěna maximální přesnost periody generování zpráv. Nastavení lze uložit do souboru s koncovkou hws, zároveň je podporován i import souborů msg (databáze předdefinovaných zpráv), odkud je naimportováno prvních 16 zpráv.

Funkce HW sync pro přesnou periodu generování dat s převodníkem USB2CAN Triple/Combo.