Signal sender

Nástroj Signál sender se podobá nástroji Data sender, také dovoluje generovat na CAN automaticky data, je však poněkud komplexnějsí. Na rozdíl od Data senderu dovoluje generovat v jedné CAN zprávě až 4 proměnné, které navíc mohou mít i různou bitovou šířku. Data nejsou dána jen nějakým přednastaveným průběhem ale jednotlivé body je možné i editovat. Například lze negenerovat data se sinusovým průběhem ale následně některé body upravit. To se hodí v nejrůznějších případech. Příkladem je testování řízení krokového motoru, lze vygenerovat průběh dat, která ovládají polohu nebo rychlost motoru. Změnou jednoho bodu o velkou hodnotu je pak například možno testovat pohon na ztrátu kroku při zadání velké změně zadané polohy opačným směrem než je vykonáván pohyb, případně velké změně rychlosti opačným směrem.

Další vlastností kterou je nástroj Signal sender vybaven je možnost spustit až 3 tyto nástroje generujícími 3 různé CAN zprávy synchronně. V nabídce Senders pod tlačítky pro otevření nástrojů je k dispozici tlačítko „Enable all SS“.