- D -

Data Frame U datových zpráv se rozlišují dva typy zpráv podle délky identifikátorů zpráv:
  • Standardní formát zprávy (Standard Frame) podle specifikace CAN 2.0A - 11 bit. identifikátor
  • Rozšířený formát zprávy (Extended Frame) podle specifikace CAN 2.0B - 29 bit. identifikátor

Oba typy zpráv mohou být vysílány na stejné sběrnici, pokud jsou použity v uzlech řadiče podle specifikace 2.0B

DeviceNet Aplikační vrstva pro průmyslovou automatizaci. Kromě definice aplikační vrstvy doplňuje definici fyzické vrstvy například o popis kabeláže apod.
DLC (Data length code) 4 bitové pole s informací o délce dat.
Dominant bit Bit reprezentující dominantní stav na sběrnice, jedná se o logickou nulu.
Dominant state Dominantní stav přebíjí na sběrnici stav recesivní.

High Speed:  CAN_H = 3,5 V, CAN_L = 1,5 V

Low Speed:  CAN_H = 3,6 V CAN_L = 1,4 V

Double-reception of message

Detekuje li odesílatel chybu při přenosu posledního bitu zprávy v poli EOF a přijímač již zprávu přijal, může dojít k situaci kdy je jedna zpráva na CANu přijata dvakrát.
DR (draft recommendation) Označení dokumentu CiA (CANopen) - Koncept doporučení.
DS (draft standard) Označení dokumentu CiA (CANopen) - Návrh normy.
DSP (draft standard proposal) Označení dokumentu CiA (CANopen) - Návrh normy který může být změněn bez jakéhokoliv oznámení.