Grid log

Tento typ logu nezobrazuje CAN rámce/ zprávy tak, jak jdou na sběrnici po sobě, ale podle jejich identifikátoru. Pokud je zpráva s identifikátorem přijata v nedávné době, je počet přijatých zpráv s tímto identifikátorm zobrazen zeleně. V případě že došlo ke změně datového bajtu, je tento vypsán červěně. Volba "Only changed" způsobí,  že jsou vypisovány jen zprávy u kterých došlo ke změně hodnoty datového bajtu.

CAN bus grid log