- S -

SAE J2411 Single Wire Can Network for Vehicle Applications
SAE J2284/3 High-Speed CAN (HSC) for Vehicle Applications at 500 KBPS
SAE J1939 Protokol určený pro nákladní vozidla, autobusy apod. 
SAE J1699/3 OBD conformance test specification (CAN)
SDS Smart Distributed Systems - aplikační vrstva (high level protokol) vyvinutý firmou Honeywell pro účely průmyslové automatizace.
Synchronization segment Podle specifikace CAN2.0 je každý bit na sběrnici složen ze 4 segmentů, synchronizační segment má pevnou jednoho časového kvanta. Používá se pro synchronizaci uzlů.
SJW - Synchronization Jump Width

Šířka resynchronizace (SJW) určuje, o kolik časových kvant Tq může být max. prodloužen respektive zkrácen Fázový segment 1 resp. 2  a může mít hodnotu 1 až 4.

SWC - Single-wire CAN

J2411 Jednovodičový CAN pracující vůčí signálové zemi.

SWC - Single-wire CAN

Standard Termination Zakončení pouze odporem 120 ohmu.
Split Termination Zakončovací odpor je rozdělen na 2 odpory 60 ohmu. Střed je přemostěn kondenzátorem k zemi. Zapojení redukuje vyzařování signálu.

CAN bus: Split Termination

Star Termination Topology Patentované (Daimler-Benz) zapojení zakončovacího odporu pro hvězdicovou topologii. Je použito jen jedno zakončení ve středu hvězdice.

CAN bus: Star Termination Topology

Stuff Error Přijímač detekuje na sběrnici je více než 5 stejných bitů.
Slope control Jeden z módů budiče CAN sběrnice.