Android kniha jízd

Velká část dnešních mobilních telefonu dnes obsahuje operační systém. V našich končinách pak jde o operační systém Android, neboť tyto telefony jsou mnohem dostupnější než telefony jiných platforem. Použití telefonu / tabletu v sobě tak dovoluje sloučit do jedné funkci navigace a knihy jízd, organizéru apod.

CAR2BT - vozidlová jednotka

Tyto telefony obsahují vše dostupné pro sledování vozidel s výjimkou čtení vozidlových informací. Obsahuji z principu GSM/GPRS modul, GPS, WiFi atd. Naše nové řešení je založeno na mobilním telefonu/tabletu a vozidlové jednotce CAR2BT. Vozidlová jednotka komunikuje s mobilním telefonem prostřednictvím technologie Bluetooth. Poskytuje aplikaci v mobilním telefonu vozidlová data a slouží také pro detekci přítomnosti ve vozidle a započetí jízdy. Vozidlová jednotka, která čte data z vozidla dovoluje číst jak skutečný stav tachometru, tak detekovat tankování, propočítávat spotřebu paliva atd.

Vozidlová jednotka podporuje připojení k vozidlu přes rozhraní CAN bus, J1708/J1587  a také připojení digitálního tachografu VDO. Seznam podporovaných vozidel lze podrobněji najít v dokumentaci k našemu produktu FMS OEM CHIP V6. Namátkou se jedná o vozidla nákladní s protokolem SAE J1939/FMS, VW, Škoda, Nissan atd.

Aplikace ve vozidle běží zcela autonomně a nevyžaduje žádnou interakci s řidičem. Po nastartování vozidla se aktivuje vozidlová jednotka CAR2BT. Aplikace CARGuard Android běží v telefonu jako služba, v případě, že detekuje přítomnost vozidlové jednotky, zahájí ukládání informací z vozidla a interní GPS na paměťovou kartu telefonu. Jedné jízdě odpovídá jeden soubor na kartě.

Aplikace se spouští automaticky po startu operačního systému Android nebo je ji možné spustit manuálně.

Protože dnes požadují firmy nejen „hloupou“ knihu jízd, ale stále častěji požadují aplikaci, která dovede vyhodnocovat jízdní styl řidiče s ohledem k rostoucím cenám PHM. Tuto analýzu není dost možné provádět s klasickým online systémem. U online systému je možné přenášet jen omezené množství dat tak, aby měsíční paušál za SIM byl v rozumné výši. Aplikace CarGuard Android využívá WiFi mobilu/tabletu, kdy v okamžiku připojení k nějaké dostupné WiFi sítí odešle shromážděna data automaticky na FTP server, odkud je možné data dále zpracovat/vyhodnotit. Do budoucna bude CarGuard Android obsahovat i základní funkčnost online systému.

Kniha jízd pro Android - statistika - histogram Kniha jízd pro Android - nastavení Kniha jízd pro Android - statistika - graf

Jak již bylo řečeno aplikace CarGuard Android pracuje zcela autonomně. V případě potřeby je nutno pouze změnit přednastaveného řidiče nebo manuálně vkládat události stiskem tlačítka na displeji telefonu. Událostí se rozumí nakládka, vykládka, kolona a podobně. Tyto události jsou ukládány do samostatného souboru pro každý den a obsahují datum, čas a název události.

PDFCZ.PNG

Manuál
CarGuard Lite

Kniha jízd pro Android - zobrazení dat na PC