Msg filter

Tento dialog je určen pro filtrování zpráv dle identifikátoru na HW úrovni nastavením filtrů a masek zpráv. Zařízení obsahuje 2 přijímací  buffery. Pro první je možno nastavit masku a 2 filtry, pro druhý masku a 4 filtry. Princip filtrace zobrazuje následující tabulka:

 

MaskBit n

FilterBit n

IDbit n

Akcept or reject

0

X

X

Akcept

1

0

0

Akcept

1

0

1

Reject

1

1

0

Reject

1

1

1

Akcept

 

 

Pokud je bit masky nastaven na 0 je bit akceptován vždy. Pokud má hodnotu 1 je bit identifikátoru zprávy akceptován, pokud má stejnou hodnotu jako některý filtr. Zpráva je přijata pokud všechny bity identifikátoru jsou akceptovány.

 

Smyslem filtrů v tomto programuje usnadnit orientaci v množství zpráv na sběrnici. Pokud jsou filtry nastaveny tak, aby akceptovaly jen zprávy které potřebujeme, snížíme zátěž počítače při zpracování zpráv a zejména omezíme případné množství zpráv které nám mohou uniknout.

 

PP2CAN: Nastavení filtrace přijímaných zpráv z CAN sbernice

     Pro jednotlivé filtry nastavujeme příznak Extended, kterým určujeme, zda je filtr určen pro standardní nebo rozšířený formát zprávy. Po nastavení filtrů můžeme otestovat konkrétní identifikátory zpráv. Po nastavení identifikátorů a stisku tlačítka Test se nám vypíší filtry, které zprávu propustí. V okamžiku, kdy editujeme filtry zpráv, diagnostický SW nepřijímá žádné zprávy. Pokus o editaci filtrů při nepřipojeném zařízení může způsobit pád programu.