Grid log

Tento typ logu nezobrazuje CAN rámce/ zprávy tak, jak jdou na sběrnici po sobě, ale podle jejich identifikátoru. Pokud je zpráva s identifikátorem přijata v nedávné době, je počet přijatých zpráv s tímto identifikátorm zobrazen zeleně. V případě že došlo ke změně datového bajtu, je tento vypsán červěně. Volba "Only changed" způsobí,  že jsou vypisovány jen zprávy u kterých došlo ke změně hodnoty datového bajtu.

PP2CAN Grid log

A - HEX Id - formát zobrazení identifikátoru

B - HEX Data - formát zobrazení dat

C - Only changed - zobrazují se jen CAN bus zprávy ve kterých dochází ke změně dat

D  - F M S - rychlost zapomínání zpráv kde pokud nedochází ke změně dat

E - Enable - povolení běhu nástroje nebo zakázání a zmražení náhledu

F - Fast - rychlý update dat

G - Graph - otevření okna grafu

H - Reset - reset log a vzmazání položek

I - Save - uložení logu do formátu Excel

J - Port - výběr portu u převodníků s více porty

K - Autoarange - automatické přizpůsobení velikosti sloupců

Je li otevřeno okno grafu, dvojklikem na některý z řádků se zprávou se začnou datové bajty této zprávy zobrazovat v grafu. Každý datový bajt je zobrazen samostatně. Více k ovládání grafu zde.

PP2CAN Grid log - zobrazení dat z vybrané CAN zprávy v grafu.