CANDisplay

Nástroj CAN Display je určen pro zobrazení hodnot sledovaných veličin. Jedná se o obdobu nástroje Signál receiver, nicméně na rozdíl od tohoto nástroje má několik výhod:

  • mapování dat lze měnit snadno "zaběhu"
  • hodnota veličiny je dobře viditelná
  • neomezený počet současně zobrazených hodnot
  • jako filtrační pravidlo lze použít také hodnotu libovolných datových bajtů

S - nastavení názvu - popisu do title baru (v příkladu například Display, test)

▲ - minimalizace okna jen na okno s daty, obrazek zobrazuje jedno maximalizované okno s nastavením a dvě minimalizované se skrytým nastavením

Bit - poloha bitu kde začínaji data (LSB), 8 bajtů zprávy tvoří 64 bitové číslo

Length - počet datových bitů

Big endian - změna endianu na big

Multiplier + Offset - hodnota je vypočtena vynásobením dekódované hodnoty hodnotou multiplier a odečtením hodnoty offset.

DB0...DB7 - Nastavení a zapnutí filtrování příjmu dat podle jednotlivých datových bajtů.