Table reader

    Vývojář se často setkává se situací, kdy potřebuje přečíst obsah paměti (RAM, EEPROM) ze zařízení, které vyvíjí a které komunikuje prostřednictvím CAN bus sběrnice. Není nic jednoduššího, než vytvořit na CANu příslušný komunikační kanál pro přečtení těchto požadovaných dat. Jestliže tento kanál existuje, je možno požadovaná data přečíst prostřednictvím tohoto nástroje. Není to však jediné možné použití tohoto nástroje. Tento nástroj je možno použít i pro jakékoliv jiné vyčítání indexovaných dat.

    Nástroj Table reader dovoluje odděleně specifikovat identifikátory pro zprávu s požadavkem na čtení dat i zprávu s odpovědí, která obsahuje požadovaná data. Tato data mohou být 8 nebo 16 bitů široká. Taktéž adresa může být v 8 nebo 16 bitovém formátu. Pole Position udává, ve kterém datovém bajtu data / adresa leží. Pro 16 bitová data pak platí, že data leží v zadaném a následujícím bajtu. Pole First a Last index pak specifikují rozsah dat, které chceme číst. Data mohou být zobrazena po přečtení v desítkovém nebo šestnáctkovém formátu. Pokud bylo prováděno čtení 8-bitových dat, je v pravém sloupci zobrazen náhled na data v ASCII tvaru.

    V případě, který je na obrázku, chceme číst 8-bitová data s 8 bitovou adresou, adresa leží v DB1, data pak v DB2. Dále požadujeme čtení z adres 0 - 128, tzn. 129 položek. Čtení se spustí tlačítkem Run. Je ukončeno automaticky po přečtení celého rozsahu, nebo po stisku tlačítka Stop. Nastavení je možno uložit do souboru a v případě potřeby znovu načíst. Tyto soubory mají koncovku tbr.

    Tlačítko Save data slouží k uložení dat do textového souboru s příponou tbl. Další obrázek zobrazuje náhled na soubor, který obsahuje uložená data z prvního obrázku.

     Nástroj dále zahrnuje i funkce pro generování tabulkových dat zpět na sběrnici. V praxi to znamená, že je možno provést například načtení obsahu EEPROM, následně ruční modifikaci dat v okně tohoto nástroje a poté vygenerovat posloupnost CAN zpráv, které EEPROM modifikují. Poklepáním na řádek dat, kde chceme provést změnu, se otevře dialog pro úpravu dat. Po přepnutí do módu generování data pomocí checkboxu Write mode, můžeme definovat zprávu pro zápis dat a zprávu s potvrzením ukončení zápisu. Dialog s oknem pro editaci dat je vidět na dalším obrázku.

    V režimu Write mode je přístupná volba Move. Pokud je tato volba aktivní a změníme nastavení First/Last index, jsou data přesunuta při zápisu na CAN na tento nový rozsah adres. Pokud není tato volba aktivní, je možno změnou nastavení First/Last index provádět zápis jen části dat, avšak na původní adresy.

    Nástroj je zařazen do diagnostického SW PP2CAN od verze 2.016. Je dostupný v Menu->Tools->Data  receivers->Table reader.