Nástroj SYNC

PP2CAN Sync

     

Tento nástroj dovoluje periodicky generovat definovanou CANovskou zprávu na CAN sběrnici. Nastavení periody generování se provádí prostřednictvím scrollbaru. Zpráva je generována při zatržení ovládacího prvku Enable. Rozsah periody lze natavit v intervalu 10 ms až 10 s. Při časech pod 20 ms však není zaručeno dodržení periody. Pro generování zpráv s přesnou periodou je vhodné použít nástroj HW Sync a převodník USB2CAN s příslušným firmware nebo převodník USB2CAN Triple/Combo.

Je li použit převodník s podporou CAN FD a je li nastaven příslušný port, je možné generovat i zprávy ve formátu CAN FD. Pokud chceme generovat zprávy CAN FD, je nutné aktivovat volbu FD a vyplnit případné další datové bajty je li použito více než 8 bajtů. To je možné v dialogu který se otevře po stisku tlačítka se třemi tečkami.

Volby 1,3,5………120x odesílají nastavenou zprávu po uplynutí periody vícenásobně. Mají význam zejména pro testování komunikační zátěže, kdy potřebujeme maximalizovat zatížení sběrnice a dále pro ladění výkonu této aplikace. Aktivací volby Test seq. jsou do prvního datového bajtu zprávy vkládány indexy - pořadové čísla. Lze tak ověřit například změnu pořadí příjmu a podobně. Volba One shoot vygeneruje tuto sekvenci jednorázově místo periodického opakování.