Instalace programu PP2CAN

Revize 1.4 interface USB2CAN.

Od května 2008 je interface USB2CAN dodáván v nové revizi 1.4. Jedinou změnou je osazení jiného mikrokontroleru PIC. Došlo k nahrazení PIC18F442 kompatibilní náhradou 18F4420. Drobné odlišnosti tohoto v periferiích tohoto mikrokontroleru vyžadují úpravu jeho firmware. Adaptér tedy nepracuje  původním firmware. Proto je třeba při případné změně firmware použít odpovídající verzi firmware.

K rozpoznání revize firmware je možné použít  USB2CAN firmware loader nebo volbu USB2CAN Watch v menu HW v programu PP2CAN.  Revize do 1.3 včetně obsahují identifikační retězec HW tvaru HW0002SWxxxx. Pro verzi 1.4 pak HW0003SWxxxx

Verze firmware pro jednotlivé revize budou tak jako doposud přístupné v adresáři, kam se program PP2CAN nainstaloval. Instalační balík s různě vybavenými/optimalizovanými  verzemi bude vydán během příštích dní. Adaptér obsahuje z výroby základní verzi firmware.

Nové ovladače od FTDI

Firma FTDI - Future Technology Devices International Limited vydala 20.3.2008 nové certifikované ovladače. Tyto ovladače opravují tyto chyby:

 • Added FT_GetComPortNumber function.
 • Added Line Status to IOCTL_FT_GET_MODEM_STATUS.
 • Changes to write request processing to fix blue screen.
 • Fixed FT_ResetDevice for FT2232.
 • Fixes for Windows error report crashes.
 • Fixed synchronisation issue.
 • Fixed deadlock issues for multi-processor systems.
 • Fixed error condition state in suspend.
 • Revised co-installer.
 • Support for com port disabled in device manager (as opposed to disabled though
 • property page).
 • Fixed synchronization issue if comport installation was incomplete.
 • Fixed device info list issues: list not populated when using Win32 functions
 • Now return default info for devices open in other processes.
 • Fixed lock-up problem in Vista and XP.
 • Fixed USB 2.0 location ID problem on Windows 2000.

    Některé chyby považujeme za natolik závažné, že doporučujeme přechod na tuto novou verzi. Naše testování těchto nových ovladačů, které prozatím proběhlo, neodhalilo žádnou chybu při práci s adaptérem USB2CAN. Po odinstalaci původního ovladače připojte USB2CAN a nainstalujte novou verzi. Případný soubor FTD2XX.dll v adresáři PP2CAN SW smažte nebo nahraďte novým. Doporučujeme ovladače stáhnout zde, tato verze má doplněny kromě standardních PID, i další PID, se kterými se u USB2CANu můžete setkat.

Jak předejít problémům při instalaci

    Oblíbenost obvodů FTDI u různých výrobců zařízení má za následek často nesprávnou funkci těchto zařízení, je li nainstalována jiná verze ovladače než testovaná. Je to například způsobeno tím, že starší verze ovladačů a knihoven nemá implementovány všechny funkce. Dalším problémem je existence dvou různých řad ovladačů, VCP a D2XX. Tyto ovladače nejsou zaměnitelné a až poslední verze ovladačů D2XX dovolují aktivovat mód kompatibility s VCP. Korunu všemu nasadil Microsoft, kdy Windows z internetu při instalaci nahraje ovladače VCP.

    Při instalaci tedy doporučujeme tento postup. Nejprve se podívat do Přidat nebo ubrat programy nebo odebrat programy zda není možné odinstalovat případný driver. Název je "FTDI USB Serial Converter Drivers". V adresáři Windows/System32 překontrolovat zda jsou po odinstalaci odstraněny soubory: ftdiun2k.ini, ftserui2.dll, FTLang.dll, ftd2xx.dll, ftbusui.dll. V některých případech se pro odstranění záznamů z inf souborů hodí prográmek FTClean. Restartujte počítač.

    Je li takto počítač vyčištěn, odinstalujte případnou předchozí verzi SW PP2CAN a ze stránek na této adrese si stáhněte poslední verzi SW, tuto verzi nainstalujte. Po instalaci se do cílového adresáře nainstaluje i správná verze ovladače. Odpojte se od internetu a připojte USB2CAN a vyberte verzi ovladače pro detekované zařízení v adresáři USB2CAN_driver_mod_2xx. V systému se zařízení hlásí jako Serial converter což je dobře, nelekejte se.

    Spusťte SW PP2CAN. Je li v horní liště programu napsáno V2CAN, otevřete Options, vyberte USB2CAN (high speed funguje vždy i pro low speed variantu) a případně nechte vyhledat zařízení pomocí tlačítka Search. Options zavřete a nastavení uložte pomocí Save options. Stiskem Reset CAN se zařízení inicializuje a spustí. Na horní liště se musí zobrazit USB2CAN. Častou chybou je nesprávná komunikační rychlost, nezapomeňte že nová rychlost se projeví až po resetu adaptéru pomocí Reset CAN tlačítka.

    Tento návod je poněkud komplikovaný nicméně pokrývá všechny případné varianty problémů s ovladači. Je proto vhodné jej dodržet.

Od verze 2.025

    Od této verze je diagnostický SW PP2CAN vybaven novým instalačním programem. Tento instalační program automaticky nainstaluje vybrané komponenty do zvoleného adresáře. Dále při instalaci do již existujícího adresáře kontroluje verze knihoven, vytváří nabídku v panelu Start včetně odinstalace. Při výběru adaptéru USB2CAN nainstaluje do zvoleného adresáře i podadresář se soubory aktuálního ovladače pro USB2CAN adaptér.

Instalace probíhá pomocí standardního průvodce instalací:

Spuštění instalace SW pro PP2CAN a USB2CAN.
Instalační program se ptá zda má být program nainstalován.
 
Úvodní obrazovka instalace.
 
Výběr adresáře pro instalaci.
 
Volba vlastnosti a typu instalace SW pro PP2CAN a USB2CAN.
Volba typu instalace / instalovaných komponent.
 
Zadání názvu složky v nabídce Start.
 
Souhrnný přehled nastavení instalace.
 
Hlášení o ukončení instalace.

 

Instalace do verze 2.020 a několik informací při problémech s během programu

    Obsah zazipovaného souboru pp2can.zip nebo adresáře z dodaného CD je možno rozbalit do jakéhokoliv adresáře na vašem disku. Jediným parametrem, který je nutno nastavit je adresa paralelního portu u adaptéru PP2CAN, nebo vybrat správné USB zařízení pro USB2CAN. Tato nastavení je možno provádět v dialogu Options. Starší verze 1.x diagnostického SW PP2CAN měly výběr adresy paralelního portu přímo v hlavním okně.

    Adresa paralelního portu je nastavena v BIOSu počítače. Systém Windows však dovoluje přemapovat tuto adresu na jinou. Proto je třeba použít adresu použitého paralelního portu v Device Manageru ->LPTn->Resources. Po spuštění programu, pokud je zobrazeno hlášení: "ERROR: Device PP2CAN not connenct", proveďte nastavení správné adresy a uložte nové nastavení. Neprovádějte přemapování adresy paralelního portu v jeho nastavení při spuštěném programu PP2CAN. Může dojít k jeho "zamrznutí".  V některých případech je třepa trochu experimentovat s módem paralelního portu v BIOSu (Normal, SPP, EPP,ECP). Na většině počítačů by měl být funkční mód Normal nebo SPP.

    Pro správnou funkci PP2CANu je nutno u varianty high-speed připojit napájecí kabel do zástrčky USB. U variant low-speed a single wire pak připojit externí napájení 12V na devítipinový konektor CANON.

    Nikdy nesmí být spuštěna na počítači více než 1 kopie program PP2CAN nebo jiného SW založeného na PP2CAN API. V případě problémů překontrolujte v Task-manageru, v záložce Procesy množství těchto aplikací. Je však možno mít současně spuštěno několik diagnostických  programů PP2CAN s adaptéry USB2CAN, nebo jeden SW PP2CAN s adaptérem PP2CAN a několik SW PP2CAN s adaptéry USB2CAN. 

    Adaptér USB2CAN je založen na USB čipu od firmy FTDI. Na této adrese lze také stáhnout aktualizované verze ovladačů. Základní sada ovladačů je však na dodaném CD. Firma FTDI dodává 2 druhy ovladačů, D2XX a VCP. CAN interface USB2CAN vyžaduje použití ovladačů D2XX. USB2CAN adaptér, se kterým chceme pracovat můžeme specifikovat pomocí: Device description, Serial number nebo Device number v dialogu Options. Změny se projeví po restartování CANu (Reset CAN) nebo znovuspuštění programu, pokud jste nové nastavení uložili pomocí Save options.

    Pod WXP SP2 si Windows nainstalují svoje ovladače, které jsou „špatné“. Tento problém je popsán na stránkách FTDI. Je proto třeba se odpojit od internetu a odinstalovat tyto ovladače. Odinstalují se tak, že v Add and Remove programs najdeme program FTDI USB Serial Converter Drivers. Tento SW je nutno odinstalovat. Následně znovu připojit USB2CAN (při odpojeném internetu) a vnutit (Install nebo Update driver) ovladače zařízení CD. Pokud potřebujete používat USB2CAN na jednom PC společně se zařízeními, která používají ovladače VCP, naleznete zde návod jak na to.

    Pro převodník USB2CAN je do verze SW PP2CAN 2.018 a API X2CAN 2.020 určen ovladač D2XX 2.1.4.1 (zjistíte ve vlastnostech souboru FTD2xx.dll). Na nových CD adresář "USB2CAN driver 2141". Od nové verze SW PP2CAN 2.020 pak ovladač z adresáře "USB2CAN driver" pro nemodifikovanou verzi (PID 6001) nebo "USB2CAN driver mod" pro modifikovanou verzi (PID 6301), verze souboru FTD2xx.dll 3.1.6.1. Při potížích překontrolujte, zda v adresáři, kde máte nakopírován SW PP2CAN, je stejná verze tohoto DLL jako v u použitého ovladače. Soubor FTD2xx.dll v adresáři Windows.

    Není-li při startu diagnostického SW PP2CAN nalezen nastavený adaptér, je od verze SW PP2CAN 2.000 automaticky otevřen virtuální port V2CAN.