ID trap

PP2CAN: Měření četnosti výskytů zpráv, jejich parametrů a změn dat na CAN sběrnici

Nástroj ID trap (ID past) nám může posloužit zejména ke dvěma účelům. První funkcí je, že nám dovede vypsat identifikátory zpráv, které se vyskytují na sběrnici a spočítat jejich četnost v nastaveném časovém intervalu. Dále pak nám může pomoci k identifikaci asynchronně generované zprávy, generované v důsledku nějaké události nebo změny stavu.

 Tlačítkem Run spustíme měření, data ve stromu se obnovují dle zvoleného časového intervalu. Jakmile je zachycena zpráva, která ještě není v seznamu, je její identifikátor do seznamu vložen a čítač nastaven na jedna . Při jejím dalším výskytu je čítač inkrementován o jedna. Po uplynutí časového intervalu jsou všechny čítače vynulovány. Zprávy, které se v právě uplynulém intervalu nevyskytovaly, tzn. čítač má nulovou hodnotu, avšak již se na sběrnici vyskytly v předchozích intervalech jsou zobrazeny s červeným symbolem. Zprávy s nenulovou hodnotou čítače mají symbol zelený. Tlačítkem Stop měření přerušíme a můžeme data vyhodnotit. Tlačítko Reset vymaže seznam zpráv, ten se při dalším měření začne vytvářet znovu.

1 Zpráva s rozšířeným identifikátorem 0-0. Byla již zachycena, v posledním intervalu se však nevyskytovala.
2 Zprávy se standardním identifikátorem. Zpráva s modrým symbolem je nová, byla do seznamu zapsána v právě uplynulém intervalu. Ostatní zprávy se zeleným symbolem již byly zachyceny v předchozích intervalech.
3 Položka Counter udává celkový počet zpráv s tímto ID v uplynulém intervalu.  Zpráva se standardním ID 849 byla zachycena 15 x.
4 Položka RTR counter udává kolik z nich bylo typu RTR.
5 Položka Last udává čas posledního zachycení této zprávy.
6 Podstrom Length udává kolik se jaké délky této zprávy se vyskytovaly a v jakém počtu. Délka = počet datových bajtů.
7 Zpráva s délkou 7 byla za poslední 1 sekundu zachycena 15x.
8 Podstrom Data bytes. DB0 změnil v posledním uplynulém intervalu nejméně jednou hodnotu (zelený symbol). Poslední zpráva obsahovala datový bajt 0 s hodnotou 70.
9 DB1-DB6 nezměnily v uplynulém intervalu hodnotu (červený symbol). DB1-DB4 obsahovaly ve všech zprávách hodnotu 0. DB5 obsahoval hodnotu 135 a DB6 obsahoval 140.