Co použít k připojeni k vozidlové sběrnici CAN

Dněšní vozidla využívají ke komunikaci řídících jednotek vozidla v hojné míře sběrnice CAN bus (Controller Area Network). Tato sběrnice přenáší informace mezi jednotlivými ECU. Na sběrnici jsou k dispozici  informace důležité k funkci motoru, ABS a podobně, ale i informace o ujeté vzdálenosti, spotřebě, stavu nádrže a podobně.

Některé informace jsou k dispozici i například prostřednictvím diagnostického konektoru a OBD diagnostiky. Pro diagnostiku je taktéž možné použít CAN protokolu. Specifikace OBD diagnostiky (OBD2,OBDII) však neobsahuje možnost číst například důležitý údaj o ujeté vzdálenosti (stavu tachometru). K tomu slouží rozšířené diagnostické nástroje, které sice taktéž využívají nekterých standardů , avšak tyto standardy jsou jen obecné a neobsahujé detaily komunikace. Tyto detaily výrobce nezveřejňuje. Navíc například u vozidel VW je možné zjistit stav tachometru jen s přesností na 10 kilometrů. Firma CANLAB upřednostňuje čtení informací přímo z motorového CANu. Dle našeho názoru není zcela vhodné provádět velké množství diagnostických operací za provozu.

Při připojení na CAN sběrnici je třeba rozlišovat zda se připojujeme v nákladním nebo osobním vozidle.

Nákladní vozidla

V těchto vozidle se často používá pro připojení takzvaná FMS brána (FMS gateway). Tato brána ovšem není standardní výbavou vozidla. Její cena se pohybuje mezi 10000-40000Kc. V některých případech je tato brána součástí vozidla, není však aktivována, aktivaci je třeba provézt v autorizovaném servise.

Pokud není FMS brána ve vozidle, je možné se připojit přímo na CAN vozidla. Připojení ovšem nedovolují podmínky výrobce. Trvá li zákazník na tomto připojení, je vhodné toto písemně doložit. Toto řešení je v současnosti u mnoha firem běžnou praxí.

Výrobce připojení nedovolují z jednoduchého důvodu, špatně fungující zařízení může narušit komunikaci na CANu a tím dojde k narušení výměny údajů mezi ECU a jejich nesprávné funkci. I jednotka, která jen poslouchá sběrnici CAN a sama nevysílá může při poslechu nastavit příznak detekce chybné zprávy, čímž aktivně vstupuje do komunikace na CANu .

Mnohé řadiče CANu obsahují možnost nastavit jej do režimu Listen only (Silent mode). V tomto režimu je na úrovni tohoto řadiče zajištěno, že nijak nevstupuje do komunikace i v případě detekce chyby zprávy. Zařízení s aktivním módem Listen only nenaruší komunikaci ani v případě nesprávně nastavené rychlosti CANu. Veškeré zařízení firmy CANLAB podporují možnost nastavení tohoto režimu Listen only. To však není případ mnohých GSM/GPRS/GPS  jednotek, které mají možnost připojit CAN sběrnici.

Nejbezpečnější variantou připojení ke sběrnici CAN je použití zařízení CAN sniffer. Toto zařízení odposlouchává signál na sběrnici CAN, není však nijak elektricky vodivě se sběrnicí CAN spojeno.

V případě připojení na CAN bus bez FMS brány je vhodné ověřit, zda jsou k dispozici všechny požadované údaje a že se připojujete na správný CAN. Vozidlo může těchto sběrnic obsahovat více. K tomu je možné použít SW PP2CAN společně s adaptérem USB2CAN nebo USB2CAN Triple v režimu listen only nebo ve spojení USB2CAN-CAN sniffer. Tuto kombinaci doporučujeme, neboť není nutno "napichovat" vodiče a nehrozí nebezpečí, pokud při měření zapomenete aktivovat v SW PP2CAN režim listen only a zvolíte nesprávnou rychlost CAN sběrnice.

V případě že na sběrnici CAN nejsou k dispozici například údaje o stavu tachometru, je možné k našim zařízením TCH2CAN a CAR2FMS V3 připojit digitální tachograf a získávat údaje odtud. Digitální tachograf navíc dodává i informace o identifikaci řidiče vozidla z jeho karty.

Velké množství vozidel používá ke komunikaci standard SAE1939. FMS standard je podmnožinou protokolu SAE1939. Některé údaje zejména u stavebních zemědelských strojů ovšem nejsou podle tohoto standardu. Převod na tento standard provádí naše zařízení CAR2FMS V3.

Osobní vozidla

Tato vozidla nepoužívají SAE1939, ale vlastní komunikační protokoly výrobce vozidla. Naše zařízení CAR2FMS dovoluje dostupné údaje převést na data dle FMS standardu.

Při připojení je taktéž nutno najít správný CAN bus. V těchto vozidlech je často taktéž více CAN sběrnic. Navíc některé CANy jsou takzvané low speed nebo single wire. Motorový CAN je však vždy typu high speed CAN.

V mnohých vozidlech je možné pro připojení použít vodiče CANu, které vedou do diagnostické (OBD) zásuvky. Tyto vodiče jsou přímo motorovým CANem. Vyjimkou jsou však u nás nejvíce rozšířená vozidla koncernu VW včetně vozidel Škoda. Zde není možné vodiče vedoucí k OBD zásuvce použít, tyto vodiče vedou pouze na jednotku Gateway.

Zařízení TCH2CAN a CAR2FMS mají vstupní a výstupní CAN. Jsou vhodná pro případy, kdy je třeba provádět konverzi standardů, případně číst data z digitálního tachografu. Jsou vhodna pro zařízení, která mají vlastní CAN vstup, avšak mohou/umějí číst data jen dle FMS standardu.

Pro zařízení bez CANu je vhodné použít například FMS OEM CHIP.  Pro rozsahlejší informační systémy například v autobusech je určeno zařízení ETH2CAN nebo ETH2CAN BLACKBOX.

Pro vzdálené stahování tachografů je taktéž možné použít FMS OEM CHIP V7, který tuto funkci podporuje.

 

CAN Sniffer: CAN bus contactless reader used in practice