TCH2CAN

Zařízení je určeno jako generátor informací z digitálních tachografů VDO SIEMENS, ACTIA a STONERIDGE na sběrnici CAN. Na sběrnici jsou generovány informace o ID řidiče, nastavené pracovní činnosti a další. Zařízení může pracovat v několika režimech.

Toto zařízení se již nevyrábí, je nahrazeno převodníkem CAR2COM V3.

Režim GATEWAY:

Rozhraní CAN IN přijímá data z CAN sběrnice, volitelně je toto CAN rozhranní v režimu Listen only nebo normálním operačním režimu. V režimu Listen only je zabezpečeno oddělení CAN sběrnice vozidla od CAN sběrnice s doplněnou informací z tachografu. Všechna data z CAN IN sběrnice jsou přeposlána na rozhranní CAN OUT a jsou doplněna o data z tachografu.

Režim GENERATOR:

Rozhranní CAN IN není osazeno (menší cena). Na rozhranní CAN OUT jsou generována data z tachografu.

TCH2CAN.PNG

 

PDFCZ.PNG Datasheet PDFEN.PNG