- L -

Life guarding Mechanizmus využívaný u CANopen zařízení pro kontrolu funkce NMT mastera slave jednotkou. Slave jednotka interně kontroluje funkci Node Guardingu. Funkce je spuštěna po zachycení první Node Guard zprávy z mastera.
Low-speed transceiver Synonymum  pro  fault-tolerant transceivery.

CAN bus: Low-speed transceiver

Listen only V tomto módu má CAN controller pouze naslouchá na sběrnici - přijímá zprávy. Nemůže odesílat chybový příznak ani ACK slot, tedy nezasahuje nijak do komunikace. Mód se využívá například pro autodetekci rychlosti sběrnice.