- H -

Hard synchronization Probíhá po mezeře mezi zprávami (Interframe space) při prvním přechodu z recesivního do dominantního stavu.
High-speed transceiver CAN bus transceiver podle normy ISO 11898-2  pro rychlosti do 1 Mbit/s včetně.

CAN bus: High-speed transceiver