CAR2FMS V3

CAR2FMS je zařízení pro konverzi dat z různých vozidel do FMS nebo koncentrovaného CANLAB formátu. Jako vstupní data je možné použít 2x vstupní CAN, J1708, info-interface digitálního tachografu a dvou analogových vstupů. Kromě funkce FMS brány slouží CAR2FMS pro čtení DM1 chyb vozidel, výpočet histogramů a statistik jízd pro hodnocení jízdního stylu řidiče.

 

CAR2FMS lze použít například v těchto případech:

 • Starší nákladní vozidla Volvo a Renault, informace o palivu nejsou k dispozici na CANu, ale na sběrnici J1708.
 • Vozidla, kde je třeba číst data ze dvou CAN sběrnic, ale vozidlová GPS jednotka je vybavena pouze jednou CAN sběrnicí.
 • U vozidel, kde uživatel nezná CAN protokol ve vozidle a CAR2FMS jej dokáže konvertovat na FMS případně CANLAB koncentrovaný formát.
 • V případech kdy vozidlová CAN jednotka dovoluje přenášet jen omezené množství CAN zpráv (identifikátorů) nebo například nedovoluje přenášet multipaketové zprávy dle SAE J1939.
 • Vozidlo nemá na CANu k dispozici údaj o hladině paliva, palivová sonda je analogová a vede přímo do palubní desky.
 • Vozidlo je vybaveno dodatečně namontovanou přídavnou nádrží, na kterou lze umístit analogový/CANovský nebo RS485 plovák. CAR2SMS dovoluje posílat data jako primární a sekundární nádrž nebo jako jedna nádrž se zadaným objemovým poměrem nádrží.
 • Na vozidle je na nádrži umístěna přesnější CANovská palivová sonda, jejím údajem je třeba nahradit údaj na CANu vedoucím do GPS jednotky.
 • Vozidlo je vybaveno digitálním tachografem, ten však není připojen na CAN, nebo neodesílá na CAN údaje o ID řidiče, případně jeho nastavené činnosti.
 • Na CANu není k dispozici údaj o celkově spotřebovaném palivu ani palivu za jízdu, je zde pouze údaj o průtoku paliva. CAR2FMS dovoluje spočítat celkově spotřebované palivo za jízdu.
 • Je třeba počítat statistiky a histogramy z jízdy.
 • Jsou používány GPS vozidlové jednotky třetích stran, kde není možné dodat dodatečnou funkcionalitu. Na zakázku se pokusíme vyřešit požadovanou funkci pomocí převodníku CAR2FMS.

 

FW update tool
Configuration tool (PP2CAN plugin)