CAR2FMS V2

Zařízení je určeno jako generátor informací z digitálních tachografů VDO SIEMENS a STONERIDGE na sběrnici CAN a zároveň jako převodník informací z vozidlové sběrnice CAN vozidel na sběrnici CAN ve formátu FMS. V tomto případě pak tvoří FMS gateway pro osobní vozidla, dodávky a další vozidla, která nejsou vybavena FMS bránou.

Od převodníku CAR2FMS V1 se odlišuje možností připojit zejména u nákladních vozidlech VOLVO sběrnici J1708/J1587 a doplňovat informace o palivu a dalších veličinách, která nejsou na CANu na výstupní CAN. Další novou funkcí je možnost připojit analogový vstup (plovák) a generovat jeho hodnotu také na výstupní CAN.

Z tachografu jsou na sběrnici jsou generovány informace o ID řidiče, nastavené pracovní činnosti a další.

Z CAN sběrnice osobního vozidla jsou dostupná data převáděna do formátu FMS standardu. Některá data  mohou být poskytována v poněkud upraveném formátu.

Pro nákladní vozidla VOLVO r.v. 2013  je určeno nové provedení převodníku, je označováno jako E a je vybaveno sekundárním vstupním CAN vstupem.

Pro převodník je k dispozici i firmware s funkcí koncentrátoru dat a výpočtem statistik. Podrobnosti lze najít například zde.

Toto zařízení se již nevyrábí, je nahrazeno převodníkem CAR2COM V3.

CAR2FMS V2 - CAN bus - FMS gateway

PDFCZ.PNG Datasheet - standardní firmware
PDFCZ.PNG Alternativní firmware - koncentrátor vozidlových dat a výpočet statistik  
Definiční soubor pro zobrazení dat pro nástroj Signal receiver z koncentrátoru vozidlových dat  
PDFCZ.PNG Alternativní firmware - CAN terminátor  
PDFCZ.PNG Alternativní firmware - CAN data generátor  
PDFCZ.PNG Alternativní firmware - Generátor pulzů dle informace o spotřebovaném palivu z CAN sběrnice  
Plugin pro SW PP2CAN  
software.png SW pro změnu firmware  
PDFCZ.PNG Certifikát ČSN EN 55022 ed.3:2011, ČSN EN 55024 ed.2:2011, ČSN EN 61000-6-3 ed.2:2007.

CAR2FMS V2 - PCB