CAN2LIN

Jedná se o převodník CAN sběrnice na 2x LIN-Local Interconnect Network (master). Do tohoto zařízení Vám na zakázku vytvoříme firmware pro komunikaci s LIN zařízením přesně podle Vašich požadavků. Pro případnou konfiguraci zařízení je uvnitř k dispozici 8 bitový DIP přepínač který může plnit funkce dle Vašich požadavků. Verze LINu je podporována od verze LIN bus 1.0 do 2.2 včetně. Skutečná podpora verze závisí na zařízeních SLAVE, ktere budou připojena. Jelikož máme HW hotov, vložíme do firmware pouze funkce které požadujete. Vývoj konečného zařízení je tak pro zákazníky velmi levný.

 

CAN bus - LIN bus interface