CAN2MMC

Zařízení je určeno například k logování dat ze sběrnice CAN a případně i portu RS232 na paměťovou kartu MMC nebo SD.

Praktickou ukázkou použití tohoto zařízení je systém pro sledování provozu nákladních vozidel se sběrnicí CAN a protokolem SAE1939. K zařízení CAN2MMC je připojena GPS a na paměťovou kartu jsou zaznamenávána data z CAN sběrnice i GPS. Pomocí SW pro PC lze zpětně vyhodnocovat pohyb vozidla, dodržování dopravních předpisů, spotřebu, skutečně dotankované palivo, zatížení náprav atd. Samozřejmostí je také generování knihy jízd.

Tato varianta použití však není jedinou. Zařízení je možno používat například jako generátor CAN zpráv, kdy zařízení generuje zprávy například se zadanou periodou, v zadaný čas nebo na základě stavu digitálního nebo analogového vstupu. Seznam těchto zpráv a podmínky generování zpráv jsou uloženy na paměťové kartě, což dovoluje uživateli tyto parametry jednoduše upravovat. Další variantou je například firmware, který zpracovává data z automobilu a poskytuje je v dekódované formě prostřednictvím rozhraní RS232 do nadřazeného systému.

Toto zařízení se již nevyrábí, je nahrazeno zařízením Waylogger 4, které je vyvýjeno společne s firmou Elbas s.r.o.

PDFCZ.PNG

Na přání zákazníka je možno vytvořit jakýkoliv firmware tak, aby využíval periférie dle jeho požadavků.