CAN sniffer

- Bezkontaktní čtečka CAN sběrnice -

Při připojování externích zařízení ke sběrnici CAN (CAN bus) ve vozidle nebo jiném systému hrozí vždy riziko ovlivnění komunikace na této sběrnici připojeným zařízením. Již elementární chyba jako špatně nastavená rychlost sběrnice, pokud není zařízení v režimu Listen only, naruší komunikaci na sběrnici tak, že řídící jednotky vozidla hlásí chybu a vozidlo se může stát nepojízdným.  Režim Listen only toto riziko omezuje, nicméně chyba v software připojeného zařízení nebo chyba při nastavování/konfiguraci zařízení může způsobit, že tento režim není aktivní a komunikace může být narušena například v extrémním případě vygenerováním zprávy na sběrnici CAN, která může mít nepředvídatelné následky.

Dalším problémem při připojování se k vozidlu přímo na motorový CAN bez použití FMS brány nebo podobného zařízení schváleného výrobcem vozidla je elektricky vodivé spojení s CAN sběrnicí. To jednak odporuje podmínkám záruky na vozidlo a jednak v případě havárie vozidla může i přivádět k myšlence, že za chybou a havárií stojí připojené zařízení. Na druhou stranu připojení přímo na motorový CAN je ve vozidlech bez FMS brány mnohdy vzhledem k nedostupnosti brány (osobní vozidla) nebo její vysoké ceně jedinou možností jak číst skutečné kilometry, stav paliva apod. za rozumných nákladů. Taktéž čtení z motorového CANu poskytuje u moderních vozidel mnohem více dat než FMS brána.

Zařízení CAN SNIFFER dovoluje číst data ze sběrnice CAN odposlechem a rekonstrukcí signálu na sběrnici jeho snímáním z vodičů přes jejich izolaci - tedy bezkontaktním čtením. CAN SNIFFER tak není nijak vodivě spojen se sběrnicí vozidla a tak nejsou narušeny ani vodiče, ani nemůže dojít k ovlivnění komunikace na této sběrnici.

CAN sniffer - bezkontaktní čtečka CAN sběrnice

Výstupem CAN SNIFFERu je opět signál CAN sběrnice, který je možné připojit k jakémukoliv dalšímu zařízení, které má jako vstup sběrnici CAN typu high speed. Výstupní CAN je typu high speed dle ISO 11898-2. Zařízení pracuje v rozsahu rychlostí 83.3k… 1Mbit. Snímaný CAN může být typu high speed nebo low speed. Zařízení pracuje s oběma nejrozšířenějšími variantami CANu. Při připojení vodičů takzvaného low speed CANu (11898-3 a ISO 11992-1) pak převádí low speed CAN na CAN high speed na výstupu. Je tedy zároveň jednosměrným převodníkem CAN low speed -> high speed.

CAN sniffer - bezkontaktní čtečka CAN sběrnice - komponenty

 

Má li připojené zařízení chybně nastavenu komunikační rychlost, nejsou čtena žádná data. “Chybování CANu” se nepřenáší do CAN sběrnice vozidla. Zkrat CANu na připojeném zařízení se taktéž neprojeví na CANu vozidla.

CAN SNIFFER obsahuje vlastní spínaný zdroj s rozsahem vstupního napětí 8-32 V včetně ochraných filtrů. Není tak vyžadováno přivádět externí stabilizované napětí. Spotřeba zařízení je 0.13W. Lze však dodat i cenově výhodnější variantu s napájením 5V.

Nově je nabízena také varianta FMS iSNIFFER s výstupem na sériovou linku.

CAN sniffer je možné dodat s vodiči zakončenými konektorem MOLEX nebo jen se samostatnými vodiči. V případě většího množství je možné při výrobě implementovat přímo kabeláž/konektor dle zákanickova požadavku.

CAN bus contactless reader used in practice

PDFCZ.PNG Datasheet PDFEN.PNG
PDFCZ.PNG

ES prohlášení o shodě

Zkušební protokol

   
Propojení CAN sniffer- CAR2FMS    
Contact less CAN bus reader Contact less CAN bus reader - wires fixing