Co dělat, pokud zařízení připojené na CAN nefunguje?

  • Překontrolujte nastavení rychlosti CANu nebo nastavení typu vozidla. Například zařízení CAR2FMS zasílá na výstupní CAN po startu informaci, ze které je možné zjistit nastavení konfiguračního přepínače DIP. Špatné nastavení je pak možné zjistit i vzdáleně, případně je možné ověřit, že je DIP přepínač přečten správně (chyba elektroniky). Pro čtení prostřednictvím interface USB2CAN a zobrazení hodnoty DIPu je k dispozici plugin pro SW PP2CAN. Nové nastavení DIPu se načte po restartu zařízení (odpojení a znovu připojení k napájení).
  • Překontrolujte vodiče CAN H a CAN L zda nedošlo k jejich záměně.
  • Je CAN správně zakončen? High speed CAN musí obsahovat na obu koncích CANu zakončovací odpor 120 ohmu. Sběrnice je schopná funkce jen s jednim nebo naopak více odpory, je však daleko více náchylná k chybám. Rychlá kontrola zakončení se dá provádět změřením odporu mezi vodiči CAN H a CAN L. Naměřená hodnota musí odpovídat dvěma 120 ohmovým odporům zapojeným paralelně, tedy hodnotě 60 ohmu.
  • Není některé zařízení v režimu Listen only (Silent mode)? Na CANu musejí být vždy alespoň 2 aktivní zařízení. V případě zapojení jen jednoho zařízení v aktivním režimu, které je zdrojem informace a druhého zařízení v režimu Listen only nebude přenos probíhat korektně. Odesílající zařízení bude indikovat chybu. Zařízení v Listen only režimu je tak možné připojit na CAN sběrnici s dvěma a více komunikujicími zařízeními.
  • Některá zařízení firmy CANLAB (CAN2MMC) dovolují nastavit příjem zprav jen se standardním nebo jen rozšířeným identifikátorem. Zařízení s nastaveným příjmen zpráv se standardním identifikátorem nebude přijímat zprávy s rozšířeným identifikátorem používanými v nákladních vozidlech.
  • V něktrých vozidlech může být přítomno více různých CAN sběrnic. Zařízení firmy CANLAB (např. CAR2FMS/TCH2CAN interface ) jsou určeny pro motorový CAN.
  • Zařízení CAR2FMS generuje data dle FMS standardu. Příjemce by měl nastavit filtraci a příjem dat jen dle PGN, ne podle celeho identifikátoru. Celý identifikátor obsahuje kromě PGN i další dodatečná data, která mohou být u různých vozidel rozdílná.
  • U zařízení CAR2FMS se stává, že zákazník nedostává informaci o stavu nádrže. Toto je způsobenou nastavením parametru Remove fuel v zařízení. Parametr lze vypnout například pomocí pluginu TCH2CAN-CAR2FMS pro SW PP2CAN. Plugin je ke stažení zde.
  • Pro kontrolu zda CAN komunikace probíhá je vhodné používat zařízení USB2CAN firmy CANLAB.