Až přijde opravdu CAN FD

Možná jste slyšeli o nové verzi CANu nazývané CAN FD (CAN with Flexible Data-Rate) a možná ne. Tato nová verze CANu zvyšuje propustnost (a zmenšuje latence) CAN sběrnice a využívá k tomu dvě novinky. První novinkou je možnost přenášet v rámci jedné zprávy až 64 datových bajtů. Tou druhou je, že při přenosu vlastních dat je možné zvýšit přenosovou rychlost na 8 Mbitů i více.

Každopádně brzo se CAN FD objeví i ve vozidlech, uvidíme v jaké formě. Jak k tomu přistoupí výrobci, zatím vědí jen oni sami. Může se stát, že jej použijí pro samotný přenos vozidlových dat (J1939-22, CiA 602-2), stejně tak mohou CAN FD na začátku začít používat jen například pro update firmware ECU vozidel.

Mimochodem existují budič CANu vybavené funkcí wake-up (vzbuzení ECU na základě například aktivity na CANu, které dovolují ignorovat FD rámce). To znamená, že je možné updatovat ECU pomoci CAN FD protokolu a pro update si probudit pouze konkrétní ECU a ECU které CAN FD nepodporují ponechat uspané. Tím že se nevzbudí, nenaruší tak komunikaci.

Proč narušení komunikace zmiňuji?  Klasické řadiče CANu si s CAN FD protokolem nerozumí. Pokud CAN FD řadič používá jen klasické CAN zprávy, které všechny CAN FD řadiče také podporují a na sběrnici je i jednotka, která CAN FD nepodporuje, nic se neděje. Avšak v okamžiku kdy někdo odešle CAN FD zprávu, klasický řadič ji neporozumí, detekuje chybu form error, na CAN sběrnici odešle chybový rámec a do procesoru této ECU indikuje příznak chyby. Jedna CAN FD zpráva škodu nenadělá, bude li jich ale více, komunikace se může zcela zhroutit.

Pokud Vaše vozidlová jednotka má aktivní režim listen only (silent mode), nic se nestane, chybový rámec se generovat nebude a komunikace se nenaruší.

Ale teď ruku na srdce, máte jistotu, že vozidlové jednotky pro fleet management, které montujete, mají vždy listen only mód nastaven? Jednou montujete jednotku na FMS bránu, podruhé přímo na vozidlový CAN a pak děláte přemontáž starší jednotky z vozidla s FMS bránou, kde je nutné listen only mód vypnout do druhého a to přímo na CAN a listen only zapomenete aktivovat. Všechno funguje, nikde žádný problém. Ten však může nastat, jakmile se CAN FD začne používat. Namontujete jednotku, listen only mód nezapnete, vozidlo po nějaké době přijede do servisu, tam se pokusí provést update ECU, diagnostiku nebo změnu nějakého parametru a přitom diagnostika CAN FD použije. Vaše jednotka komunikaci zablokuje a hned tu máme problém, neoprávněný zásah do vozidla…..

Stejně tak si dejte pozor, pokud používáte jednotky, které čtou vozidlová data pomocí diagnostických dotazů, tam listen only mód nastavit nemůžete. Diagnostický dotaz nelze odeslat. Pokud Vaše jednotka nebude CAN FD podporovat, opět nastává problém. A i pokud CAN FD podporovat bude, víte, jaká rychlost bude použita v datové fázi? Může být nastavena napevno, stejně tak se může stát, že se diagnostika s ECU na rychlosti domluví, pak je potřeba, aby jednotka této komunikaci rozuměla a nastavila se stejně.

Chcete li mít absolutní jistotu, zkuste použít při připojení přímo na CAN sběrnici vozidla náš CAN sniffer. Jedná se o bezkontaktní čtečku CAN sběrnice (Contactless CAN bus reader). Ten Vaši jednotku spolehlivě od vozidla oddělí a máte zaručeno, že se nic nestane. Pro pravidelné zákazníky umíme nabídnout opravdu dobré ceny a ještě lepší pokud od nás budete odebírat i další HW.

CAN sniffer - contactless CAN bus reader

A v případě že se rozhodnete s CAN FD protokolem experimentovat, můžete si u nás koupit USB2CAN TRIPLE, který je vybaven dvěma klasickými CAN bus porty a třetím který podporuje i CAN FD.

CAN sniffer - bezkontaktní čtečka CAN sběrnice