- F -

Form error Chyba jednoho z předdefinovaných recesivních bitů (CRC delimiter, ACK delimiter a EOF)
FMS (Fleet Management Systems) Jedná se o podmnožinu zpráv protokolu SAE J1939. Je využíván pro získávání informací z vozidla za účelem správy vozového parku, nebo pro nejrůznější logistické systémy. Pro záznam dat je možno použít například záznamníku CAN2MMC.
Fault-tolerant transceiver CAN transceivery specifikované v ISO 11898-3 a ISO 11992-1 dovolují komunikovat i po přerušení jednoho ze signálů CAN_H nebo CAN_L. Komunikace probíhá po neporušeném vodiči vůči GND.
FullCAN Jedná se o označení typu řadiče CANu. Tento typ řadiče má několik bufferů pro příjem dat. Každý buffer je určen pro zprávu s jedním identifikátorem. Některé obvody obsahují funkci, kdy zachycená zpráva, jejíž identifikátor nevyhovuje ani jednomu bufferu je přesunuta do speciálního bufferu který je pro tyto zprávy určen.
FMS OEM chip Předprogramovaný obvod pro dekódování dat z CANu a digitálního tachografu. Uživatelskému systému poskytuje data prostřednictvím sériového rozhraní SPI. Podrobnosti.