- E -

EN50325-4 Standard definující CAN open aplikační vrstvu
EDS (Electronic Data Sheet) Konfigurační soubor pro nastavení parametrů a komunikačních profilů CANopen zařízení.
Error Active Uzly, které se nacházejí v tomto stavu se mohou aktivně podílet na komunikaci po sběrnici a v případe, ze detekují libovolnou chybu v právě přenášené zprávě (chyba bitu, chyba CRC, chyba vkládání bitu, chyba rámce), vysílají na sběrnici aktivní příznak chyby (Active Error Flag). Aktivní příznak chyby je tvořen šesti po sobe jdoucími bity dominant, tímdojde k poškození přenášené zprávy (poruší se pravidlo vkládání bitu).
Error Passive Tyto uzly se také podílejí na komunikaci po sběrnici, ale z hlediska hlášení chyb vysílají pouze pasivní příznak chyby (Passive Error Flag). Ten je tvořen šesti po sobe jdoucími bity recessive, tím nedojde k destrukci právě vysílané zprávy.
Error Frame Chybová zpráva slouží k signalizaci chyb na sběrnici CAN.
  • Jakmile libovolný uzel na sběrnici detekuje v přenášené zprávě chybu (chyba bitu, chyba CRC, chyba vkládání bitů, chyba rámce), vygeneruje ihned na sběrnici chybový rámec.
  • Podle toho, v jakém stavu pro hlášení chyb se uzel, který zjistil chybu, právě nachází, generuje na sběrnici buď aktivní (šest dominantních bitů) nebo pasivní (šest recesivních bitů) příznak chyby. Při generování aktivního příznaku chyby je přenášená zpráva poškozena (vzhledem k porušení pravidla na vkládání bitů), a tedy i ostatní uzly začnou vysílat chybové zprávy. Hlášení chyb je pak indikováno superpozicí všech chybových příznaků, které vysílají jednotlivé uzly. Délka tohoto úseku může být minimálně 6 a maximálně 12 bitů.
  • Po vyslání chybového příznaku vysílá každý uzel na sběrnici recesivní bity. Zároveň detekuje stav sběrnice a jakmile najde na sběrnici první recesivní bit, vysílá se dalších sedm recesivních bitů, které plní funkci oddělovače chyb (ukončení chybové zprávy).
EOF (End of frame)

 

Pole 7 recesivních bitů na konci CAN zprávy.