Jak na to (part 3)

Potřebuji generovat data ale průběhy dat v Data senderu mi nevyhovují, případně potřebuji v jedné CAN zprávě generovat více průběhů dat.

Místo Data senderu použijte Signal sender. Vygenerujte si řadu dat o jakemkoliv pruběhu s patřičným počtem bodu. Jednotlivé body pak je možno ve vertikálním směru myší upravovat - posouvat. K dispozici je také umístění vybraného bodu přesně na hodnotu.

Navíc nástroj dovoluje generovat až 4 různé průběhy dat umístěné do jedné CAN zprávy.


Potřebuji X/Y graf, kdy pozice v každe z os jsou řízeny daty z CANu.

Nástroj Graph dovoluje aktivovat funkci 2D graph. V tomto režimu se pozice v grafu v osach X a Y řídí dvěma veličinami. Po aktivaci režimu 2D grafu jsou tak v nabidce pouze 2 položky veličin, Graph X a Y. Ostatní jsou zakázány.

Na obrazku je příklad v režimu V2CAN kdy data do grafu jsou generována dvěma Data sendery.


Potřebuji dlouhodobě hlídat a případně zaznamenat situaci, zda nedošlo k překročení hodnoty některé veličiny.

Nástroj Graph obahuje funkci Trigger, která dovoluje specifikovat podmínku, za které je graf zastaven. Trigger umožňuje zastavit graf pokud hodnota překročí nebo naopak poklesne pod nastavenou hodnotu nebo v režimu Difference pokud je hodnota mezi dvěma vzorky větší než nastavená hodnota. Položka Overrun umožňuje nastavit s jakým zpožděním je graf po události zastaven.


Chci sledovat například data generované konkrétní ECU u protokolu SAE J1939.

Například chci sledovat v logu data generované ECU se zdrojovou adresou 27h. U protokolu SAE J1939 je vhodné v Options nastavit formát rozšířeného identifikátoru na režim 29 bitů a hexadecimální výpis identifikátor. Po tomto nastavení v Options otevřete nástroj Filtered log a nastavte režim ID mask. V tomto režimu se nenastavují konkrétní identifikátory ale identifikátor a maska. Protože chceme sledovat v tomto případě zprávy ze ydrojové adresy 27h, napište do pole Id hodnotu x27 (konvertuje se automaticky na 39 dekadicky) a do pole masky hodnotu xFF (255 dekadicky). Hodnota FF odpovídá vymaskování pouze zdrojové adresy (SA) v identifikátoru. Na každou přijatou zprávu je tak aplikována maska FF (operace AND). Výsledkem je pak jen hodnota SA a ta pokud odpovídá nastavené hodnotě 27h, je zpráva zapsána do logu.


Používám USB2CAN Triple a rád bych pro zobrazení dat z každého CAN portu použil samostatnou instanci programu PP2CAN.

Od verze 3.009 je v programu PP2CAN přidána tato možnost. Realizována byla "narychlo" pro zákazníka, který ji potřeboval v řádu hodin. Proto byla realizována "cestou nejmenšího odporu". Bude li však zákazníky používána často, dojde v budoucnu k jejímu přepracování. Princip je jednoduchý, pomocí opensource programu com0com se na počítači vytvoří dva páry virtuálních COM portů (například pár 20-21 a 30-31). První instance programu PP2CAN se připojí na skutečný port převodníku USB2CAN triple. V menu HW -> USB2CAN Triple watch se pro CAN port 2 nastaví číslo portu 20 a aktivuje funkce Forward. Přijatá data z CAN portu 2 z převodníku USB2CAN Triple se začnou forwardovat na port 20. Následně je možné spustit další instanci programu PP2CAN a port převodníku v Options nastavit na druhý port virtuálního COM port páru, tedy 21. Po aktivaci Reset CAN se tak všechna data přijatá z CAN portu 2 začnou zobrazovat v této druhé instanci programu PP2CAN. První instance obsahuje data z CAN portu 1 a 3. Pokud podobně aktivujeme forwardování i pro CAN port 3, bude první instance obsahovat jen data z CAN portu 1, druhá z CAN portu 2 a třetí z CAN portu 3. 


Jak na to - část 1

Jak na to - část 2