Jak na to (part 2)

Potřebuji najít konkrétní hodnoty datových bajtů bez ohledu na identifikátor.

Funkce Find (roletka Additional tools) dovoluje vyhledávat zprávy v logu odeslaných i přijatých zpráv. Pro každou položku zprávy (ID,data, typ) lze nastavit požadovaný stav a zda se má hodnota této položky použít při vyhledávání.


Mám jinde umístěny logy, jinde projekty a jinde skripty, jak se vyhnout neustálému vyhledávání správného adresáře.

V Options lze nastavit výchozí adresáře použité pro některé typy souborů.

Program PP2CAN však podporuje i funkci přetažení souboru. Pokud na hlavní okno programu PP2CAN přetáhnete soubor LOG, otevře se nástroj File sender a spustí import tohoto souboru. Přetáhnete li soubor EYE, spustí se Signál receiver. V případě souboru MSG se zprávy importují do seznamu předdefinovaných zpráv.


Jaký má bajt/identifikátor zapsaný v editačním okně některého nástroje tvar v hexadecimálním tvaru?

Podržte kurzor nad editačním polem. V mnoha nástrojích je podporována funkce tooltipu, kdy se zobrazí hexadecimální formát. V některých případech pak i ASCII hodnota nebo binární formát.


Potřebuji řídit ručně více generovaných veličinn zároveň.

Tahat několika slidery zároveň samozřejmě nejde, nicméně pomocí CAN skriptu není problém číst data z připojeného joysticku a data použít pro generování dat.


Chci pro přehlednost mít v logu u zpráv zobrazeno i  jejich pojmenování

Použijte soubory CID. Pomocí těchto souborů lze definovat názvy přiřazené identifiktorům nebo identifikátorům v kombinaci s maskou. Více o formátu CID souborů naleznete v dokumentaci k programu PP2CAN.


Měřím CAN a potřebuju si určité okamžiky během měření označit

Toto lze samozřejmě udělat zapsáním si času. Existuje však i lepší metoda, použijte nástroj Log notes. Text některé z poznámek se vloží do uloženého log souboru na místa, kdy bylo stisknuto některé z tlačítek Marker. Poznámka je tak přímo součástí logu, není třeba si nic zapisovat, vkládat tak lze poznámky velmi rychle a lze vkládat až 8 různých textů poznámky.

Převodník USB2CAN Triple je vybaven digitálním vstupem s optočlenem, který plní stejnou funkci. Vkládání tak lze realizovat například sepnutím tohoto vstupu nějakým snímačem nebo digitálním výstupem měřeného zařízení. Vkládání poznámky je pak ještě přesnější.


Používám PP2CAN pro generování dat po velmi dlouhou nepřetržitou dobu, po nějaké době dojde paměť.

Program ukládá komunikaci do paměti. Pokud potřebujete například testovat zařízení dlouhodobě, použijte tlačítka Disable S Log a Disable R Log. Zprávy se pak neukládají, nespotřebovává se paměť a program může běžet prakticky neomezeně dlouho.


Pomocí převodníku USB2CAN jsem pořídil záznam více CAN sběrnic a teď potřebuji rozdělit log na více souborů podle CAN portu.

Nástrojem Log filter dovoluje logy filtrovat podle různých kritérií. Jedno z nich je i číslo CAN portu. Tento nástroj dovoluje definovat pravidla, která se mají aplikovat na log. Je li definováno více pravidel, lze pro jejich aplikování použít buď funkci OR (výchozí), tedy musí platit alespoň jedno pravidlo, nebo AND a tedy je třeba, aby zpráva splňovala všechna pravidla.

Na každý výsledek filtrace se pak dají použít další pravidla a postupně odfiltrovávat nepotřebné zprávy. Do výchozího stavu se lze navrátit pomocí Reset source. Mezistav postupné filtrace lze nastavit jako výchozí pomocí Result to source.


Používám ve svém projektu řadič MCP2510/2515 a chci si konvertovat identifikátor na hodnoty ID registrů v tomto řadiči.

Funkce CAN calculátor dovoluje rychlou konverzi mezi formátem identifikátoru 29b, 11/18b, registry MCP2510 a registry SJA1000.


Jak na to - část 1

Jak na to - část 3