CAR2FMS V3 - příklady nastavení pro čtení nádrže

Situace:

Je třeba číst i druhou domontovanou nádrž, která je vybavena palivovou sondou s CAN výstupem Stavy obou nádrží se čtou samostatně.

Tabulka 4

DIP 54321

10111 = SAE 1939, primární 250, sekundární 250, stav nádrže z primárního se bere jako primární nádrž, stav nádrže ze sekundárního se bere jako sekundární, vstupní CANy

11011 = SAE 1939, primární 500, sekundární 250, stav nádrže z primárního se bere jako  primární nádrž, stav nádrže ze sekundárního se bere jako sekundární, vstupní CANy

Výsledek: Veškeré údaje jsou čteny z CAN 1 a přeposílány na výstupní CAN ve FMS nebo CANLAB protokolu. Stav nádrže čtený ze sekundárního CANu je odesílán jako sekundární nádrž.


Situace:

Je třeba číst i druhou domontovanou nádrž, která je vybavena palivovou sondou s CAN výstupem Stavy je třeba sloučit do jedné.

DIP nastavte jako v předchozím případě.

Otevřete konfigurační plugin.

Zvolte si model CAR2FMS V3.

Ověřte, že primární senzor je nastaven na CAN or J1708 nebo jen CAN.

Ověřte, že sekundární senzor je nastaven na CAN secondary.

Zvolte režim Sum of values.

Nastavte poměr nádrží v procentech. Nastavuje se velikost primární nádrže v procentech. V příkladu hodnota 50 procent.

Nahrajte nastavení do CAR2COM V3.

Hodnota fuel level na výstupním CANu bude vypočtena ze stavu obou nádrží a odesílána jako primární nádrž.


Situace:

Na vozidle je doplněna palivová sonda, vybavená CAN výstupem. Nahrazuje originální sondu, která neměří přesně nebo v plném rozsahu.

Připojte CAN vozidla na primární CAN a na sekundární CAN připojte palivovou sondu. Dále pak použijte nastavení:

Tabulka 4

DIP 54321

10101 = SAE 1939, primární 250, sekundární 250, stav nádrže z primárního se ignoruje, čte se ze sekundárního, vstupní CANy nejsou v režimu listen only!

10110 = SAE 1939, primární 500, sekundární 250, stav nádrže z primárního se ignoruje, čte se ze sekundárního, vstupní CANy nejsou v režimu listen only!


Situace:

Nákladní vozidlo VOLVO (do 2013) nemá na CANu údaj o stavu paliva. Navíc je domontována druhá nádrž vybavená analogovým plovákem, ten je třeba nakalibrovat.

 

Na DIP přepínači nastavte volbu:

Tabulka 1

DIP 54321

11110         = SAE1939/FMS 250k

 

Za normálních podmínek čte CAR2COM primární nádrž z CANu nebo J1708 automaticky podle toho kde se údaj vyskytuje. V tomto případě je však lepší údaj nastavit napevno.

Následně je třeba sekundární nádrž nastavit na AN1. Jelikož se jedná o analogový signál, je vhodné nastavit i případně nějaký druh filtru hodnot (například průměr - average).

Následně je možné provádět kalibraci nádrže přidáváním bodů. Pokud se aktivuje volba Direct Read, zobrazuje se hodnota z AN vstupu (na obrázku pole s hodnotou 4096). Je li třeba přidat kalibrační bod, deaktivujte Direct read a zadejte hodnotu stavu nádrže (na obrázku pole s hodnotou 100 procent).

Stiskem Add se bod přidá do křivky kalibrace. 

Postup opakujte pro body dle potřeby. Funkce Direct read slouží k zobrazení měřené analogové hodnoty. Před přidáním bodu je třeba ji deaktivovat. Hodnoty lze zadávat pro okrajové části křivky i manuálně.

Je li kalibrace dokončena, je možné stiskem Set correction nahrát nastavení do CAR2FMS.

V tomto případě bude na výstupní CAN odesílána informace o nádrži z J1708 jako primární nádrž a z analogového vstupu AN1 jako sekundární nádrž.