Čtěte data z vozidla bezpečně, snadno a levně

Určitě znáte náš CAN SNIFFER, jedná se o bezkontaktní čtečku CAN sběrnice. Z elektrického pole kolem CAN bus vodičů vytváří signál CAN sběrnice, bez toho aby byla čtečka vodivě spojena s CAN sběrnicí vozidla. Nemůže tak dojít k narušení komunikace na CAN sběrnici vozidla.

Existuje ovšem i jiná varinta této čtečky s názvem FMS iSNIFFER. Malé 'i' znamená, že zařízení má jistou inteligenci a data přímo zpracovává. Výstupem tak není replikovaná CAN sběrnice, ale sériová linka, kde je tak možné číst přímo dekódovaná data. Není tak nutno se zabývat tím, jak ve vozidle chodí údaj o stavu kilometrů nebo nádrži. Postačí nastavit typ vozidla a FMS iSNIFFER data dekóduje sám. Data po sériové lice mohou být odesílána sama periodicky, případně na dotaz, nebo kombinace obou. Jako bonus obsahuje FMS iSNIFFER vstup opatřený oddělovacím optočlenem, který je možné používat například pro čtení dat z info interface tachografu. Vstup s optočlene je schopen zpracovávat sériovou linku do rychlosti 19200 baudu. Na zakázku (při větším odběru zcela zdarma) jsme schopni doplnit do firmware podporu pro zařízení, které bude na tento vstup připojeno, tedy například palivové sondy, RFID čtečka a podobně.

Příjem dat - tedy že jsou čtena data z CAN sběrnice a je nalezen údaj o rychlosti signalizována i indikační LED což usnadňuje montáž a ověření správného nastavení.

Konfigurace FMS iSNIFFERu má příkazy kompatibilní s FMS OEM CHIPem V6/V7. Provedení je stejné jako u klasického CAN SNIFFERu, zařízení se na první pohled liší jen počtem vyvedených vodičů.

 

"FMS iSNIFFER"